nieuws

Totaalvariant op Pre-Pensioen Plan van Delta Lloyd

Archief

Minder dan een jaar geleden bracht Delta Lloyd het Pre-Pensioen Plan op de markt, puur bedoeld als vut-vervangende regeling. Vorige week introduceerde de verzekeraar de totaalvariant op dit concept: het Pre-Pensioen Plan plus.

Het Pre-Pensioen Plan plus is geen vut-vervangende regeling maar een pensioenregeling zelf. Het concept kan ook dienen als aanvulling op een bestaande pensioenregeling of als collectieve lijfrenteverzekering. Het Pre-Pensioen Plan plus is bedoeld voor werkgevers, pensioenfondsen of groepen werknemers.
Met het begrip ‘Pre-Pensioen’ wil Delta Lloyd de nadruk leggen op de mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan. De ‘plus’ staat voor de mogelijke extra dekkingen die aan het plan zijn toegevoegd: dekkingen voor arbeidsongeschiktheid, wao-gat, anw-hiaat en Ziektewet. Standaard is een nabestaandenpensioen ter waarde van 50% van het salaris verzekerd (conform Witteveen). De werknemer kan deze nabestaandenvoorziening echter naar eigen keuze lager vaststellen. Daarentegen is weer extra wezendekking voor eventuele kinderen mogelijk.
Voorganger
Voor het overige is het Pre-Pensioen Plan plus gelijk aan het concept van zijn voorganger, het Pre-Pensioen Plan. Elke deelnemende werknemer krijgt een eigen spaarrekening, waar de premies (van werkgever en werknemer) op gestort worden. De rekeninghouder kan deze gelden beleggen in de 7 fondsen van Delta Lloyd: Investment, Rente, Top-20 Nederland, Dollar, Donau, Jade en Mix. Binnenkort wordt waarschijnlijk het Meerwaarde Fonds – een groenfonds – aan dat assortiment toegevoegd.
Naast het salaris is er de mogelijkheid om premies en eventuele bijstortingen op alternatieve wijze te financieren. Bijvoorbeeld door overwerk, bonussen, toeslagen of het contant maken van atv-dagen.

Reageer op dit artikel