nieuws

Topland biedt in aov keuze tussen geld en werkkracht

Archief

Agrariërs in het Noordwesten van het land kunnen voortaan bij een aov van Topland kiezen tussen een uitkering in contanten of in natura.

Topland, het volmachtbedrijf van de Achmea Groep dat zich richt op de agrarische markt, heeft per 1 mei het vorig jaar aangekondigde aov-product geïntroduceerd. Met het oog op de natura-uitkering van de polis is een overeenkomst gesloten met CBAB (Coöperatieve Bond Agrarische Bedrijfsverzorging) in het Friese Wirdum.
Basisgedachte achter de nieuwe verzekering is dat de agrarische ondernemer in de eerste plaats uit is op continuïteit van zijn bedrijf. Als hij door arbeidsongeschiktheid uitvalt, is vervangende werkkracht urgenter dan geld. Daarom bestaat in de nieuwe aov van Topland de mogelijkheid om bij arbeidsongeschiktheid te kiezen tussen de gebruikelijke uitkering in geld of in vervangende arbeid. De verzekerde kan elk halfjaar dat zijn arbeidsongeschiktheid duurt die keuze heroverwegen in verband met zijn situatie op dat moment.
De agrariërs die zijn aangesloten bij de CBAB konden al, gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, gebruik maken van een speciale reductieregeling. Na afloop van dat eerste jaar konden de kosten van de vervanger eventueel (deels) worden gefinancierd uit een aov-uitkering. Veel agrariërs blijken echter niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, omdat deze verzekering doorgaans erg kostbaar is.
Volgens Topland brengt de samenwerking met CBAB-noord/west de aov binnen bereik. Ook in deze polis is voorzien dat de verzekerde gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid aanspraak maakt op de reductieregeling en daarna op het ‘keuzemenu’ van Topland.

Reageer op dit artikel