nieuws

Topinkomens

Archief

Als eerste verzekeraar in ons land heeft Delta Lloyd de publicatie van het jaarverslag 2000 aangegrepen om de beloning van haar topmanagers bekend te maken

De dochter van het Britse concern CGU doet dat, hoewel zij als niet-beursgenoteerde onderneming daartoe geen (morele) verplichting heeft. Transparantie in beloning van topmanagers is onderwerp van discussie binnen (beursgenoteerde) bedrijven sinds de aanbevelingen van de commissie Corporate Governance. Die commissie, aangevoerd door Jaap Peters, ex-bestuursvoorzitter van Aegon, vindt dat aandeelhouders meer inzicht en zeggenschap over ‘hun’ onderneming moeten krijgen. Naar het voorbeeld van bedrijven in Angelsaksische landen moeten particuliere en institutionele beleggers zelf kunnen bepalen of zij waar voor hun geld hebben gekregen. Onder deze financiële verantwoording valt ook de beloning van topmanagers, die hun salarissen en bonussen in overleg met commissarissen vaststellen. Juist aandeelhouders willen kunnen beoordelen of de toegekende beloning nog wel in verhouding staat tot de geleverde prestatie. Om privacyredenen staan topmanagers evenwel niet te trappelen om de eigen beloning openbaar te maken. Hun argument gaat echter niet meer op. “Meer exhibitionisme kan geen kwaad. Het wegstoppen van die informatie onder een dik rookgordijn is niet van deze tijd”, zei minister Zalm van Financiën twee jaar geleden al eens. Dit exhibitionisme wordt straks wettelijk verplicht voor beursgenoteerde verzekeraars als Aegon, ASR, Fortis en ING. Toch zullen andere verzekeraars niet achter kunnen of willen blijven. Topmanagers zijn schaars. Hun waarde wordt bepaald door de markt. Zoals één dure klassespits doorslaggevend kan zijn voor het succes van het hele voetbalteam, zo kan één topmanager het verschil maken in het al dan niet succesvol opereren van het hele bedrijf. Het wordt dus min of meer een ‘must’ voor verzekeraars om uit concurrentie-overwegingen te laten weten wat bij hen een topmanager financieel waard is. Een en ander betekent niet dat het inkomen van topmanagers ongebreideld zal groeien in de komende jaren. Naast de marktwerking en het scherpe toezicht door aandeelhouders is er een derde remmende factor: de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van verzekeraars naar werknemers en naar klanten. Het kan niet zo zijn dat topmanagers zichzelf extra kunnen belonen zonder hun personeel en verzekerden mee te laten profiteren. Zo bezien, kan Delta Lloyd nogmaals scoren door de optieregeling voor managers uit te breiden tot álle medewerkers. Het verweer dat dit voor niet-beursgenoteerde bedrijven onmogelijk is, snijdt geen hout. Immers, de niet-beursgenoteerde verzekeraar Achmea kent al zo’n optieregeling als ‘extra asset’ in haar arbeidsvoorwaardenbeleid. Achmea wil kennelijk niet alleen de ‘vedettes’ vasthouden maar ook de ‘waterdragers’ in het besef dat een topmanager ook niets kan uitrichten zonder een goed ingespeeld team. Wim Abrahamse Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel