nieuws

Top-10 mediabestedingen verzekeraars

Archief

De top-10 van advertentiebestedingen van verzekeringsmaatschappijen in 1996 laat een aantal opmerkelijke verschuivingen zien. Zo verdwenen RVS en Amev uit de ranglijst en kwamen Sterpolis en Univé de top-10 binnenwandelen.

De lijst met belangrijkste adverteerders wordt net als in 1995 aangevoerd door Nationale-Nederlanden. Wie echter de advertentie-uitgaven optelt van de werkmaatschappijen uit de top-10 die tot het Achmea-concern behoren, komt tot een indrukwekkend totaalbedrag van f 27,5 mln. Opvallend is verder de sterke terugval van Ohra naar f 9,2 (12,6) mln.
De top-10 is een uitgave van het Bureau voor Budgetten Controle (BBC), te Amsterdam. Het geeft een beeld van het mediagedrag van bedrijven. BBC registreert de bruto mediabestedingen above-the-line. Bruto wil zeggen dat de kortingen die partijen krijgen, hierin niet verwerkt zijn. Ook tellen de productiekosten van de uitingen niet mee. Above-the-line wil zeggen dat alleen de traditionele media geregistreerd worden. Direct-mail bijvoorbeeld valt daarmee buiten het overzicht.
Overigens ontbreken in dit overzicht de niet onaanzienlijke media-bestedingen van Aegon-dochter Spaarbeleg (in 1995 ruim f 6 mln) aangezien deze door BBC geregistreerd worden in de productgroep Beleggingen. In tegenstelling tot de spaarproducten van enkele andere verzekeraars, die wel in de productgroep Verzekeringen zijn opgenomen. Bovendien maakt Spaarbeleg veelvuldig gebruik van direct-mail; de bestedingen hiervan worden immers niet door BBC geregistreerd. De bestedingen van Sterpolis en Univé in 1995 zijn door BBC niet aangeleverd.
Verzekeraar 1996 1995 (in f mln) Nationale-Nederlanden 13,7 13,3 Centraal Beheer 10,8 10,2 Ohra 9,2 12,6 Zilveren Kruis 8,7 7,0 FBTO 8,1 8,1 Aegon 6,3 6,6 Reaal 4,7 4,3 Rabobank (Sterpolis) 4,5 – Delta Lloyd 4,2 3,9 Univé 4,1 –

Reageer op dit artikel