nieuws

Toezichtkosten van DNB stijgen

Archief

De totale kosten van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stijgen met _ 5,3 mln naar _ 95,3 mln in 2006. Dit blijkt uit de begroting van de toezichthouder voor 2006.

De stijging wordt veroorzaakt door de invoering van het toezicht op ongeveer 46 zorgverzekeraars (_ 2 mln), overige uitbreiding van de toezichttaken (_ 1,8 mln) en inflatie (_ 1,4 mln).
Van de totale toezichtkosten nemen de verzekeraars _ 23,8 mln voor hun rekening. Hier is de reële stijging _ 3,45 mln, waarvan _ 2 mln voor de zorgverzekeraars. Ongeveer _ 0,2 mln wordt uitgetrokken ter voorbereiding en invoering van het toezicht op herverzekeraars. De intensivering van het verzekeringstoezicht op bestaande taken is begroot op _ 1,16 mln.
Stille curatoren
In de begroting zegt de toezichthouder dat afgelopen jaar is gebleken dat het “treffen van formele maatregelen jegens instellingen en personen met enige regelmaat noodzakelijk is ten einde de belangen van verzekerden op langere termijn veilig te stellen”. De toezichthouder is met dit in het achterhoofd de groep stille curatoren aan het uitbreiden.

Reageer op dit artikel