nieuws

Toezichthouders weren Spaarbeleg-klagers af

Archief

De Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg heeft bij zowel De Nederlandsche Bank als de Verzekeringskamer een klacht ingediend tegen Aegon-dochter Spaarbeleg. Volgens de toezichthouders is het verkeerde loket gekozen.

Volgens de vereniging “verrijkt” Spaarbeleg zich door een overlijdensrisicopremie enerzijds te verzwijgen en anderzijds onnodig te heffen. Door bij overlijden alleen de ingelegde premies met 4% oprenting uit te keren, loopt Spaarbeleg helemaal geen risico, zo betoogt de vereniging.
De Verzekeringskamer zegt dat zij niet het juiste loket is om een dergelijke klacht in te dienen. “We hebben dit de vereniging per brief meegedeeld.”
Vervolg
De belangenvereniging is een vervolg op de Stichting Spaardersbelangen, die begin dit jaar een schikking trof met Aegon. Negentig procent van de achtduizend stichting-donateurs is met die schikking akkoord gegaan.
Eén van de nog altijd ontevreden donateurs is Wilko Rozeboom, de oorspronkelijk indiener van de klacht tegen Spaarbeleg bij de Ombudsman Spaarkasbedrijf. Samen met René Hutten (Zoetermeer) en Peter Roeting (Den Haag) is hij nu een nieuwe belangenvereniging gestart. Rozeboom dreigt al enige tijd met een gang naar de rechter. De eerste stap van de vereniging, die zegt honderd leden te hebben, is echter een klacht bij de toezichthouders op het bank- en verzekeringswezen.
De Belangenvereniging Spaarders Spaarbeleg is op internet te vinden op: www.igr.nl/users/sroeting/belangen.

Reageer op dit artikel