nieuws

Toezichthouders deden al in 1998 onderzoek naar Ibas

Archief

De Verzekeringskamer en de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben in 1998 al vragen ontvangen over de handelwijze van het failliete assurantiekantoor Ibas Ede. Het antwoord van beide instellingen luidde destijds: ‘niets aan de hand’.

Medio 1998 is door een concurrerend fietsverzekeraar een klacht ingediend bij de SER en de Verzekeringskamer aangaande de activiteiten van Ibas. Men stelde dat Ibas zou verzekeren zonder daarvoor een vergunning te bezitten. Ibas verkocht via fietshandelaren wat het zelf als ‘garantiedekkingen’ omschreef. Risicodrager was de Curaçaose verzekeraar Westward. Deze maatschappij staakte vorig jaar de uitbetaling van schadeclaims, waarna Ibas in februari van dit jaar faillissement aanvroeg. Harry de Meij van de SER: “Wij hebben destijds inderdaad een vraag gekregen. De strekking van die vraag was of Ibas niet ten onrechte als gevolmachtigd agent opereerde. Uit ons onderzoek bleek dat dit wel terecht was”.
Loek van Daalen van de Pensioen- en Verzekeringskamer vertelt een dergelijk verhaal: “Wij hebben drie jaar geleden contact gezocht met de Bank Nederlandse Antillen, die bevestigde dat Westward als verzekeringsmaatschappij stond geregistreerd. Daarmee was voor ons de kous af. Wij hebben toen gedaan wat we moesten en konden doen”.
Ibas adverteerde met een “fietsgarantiedekking (tegen diefstal)” onder de naam ‘het Ibas 100%-plan’. Directeur-eigenaar Henk Smit haalde bij de fietshandelaren zelf de premie op. Van premiebeleid leek geen sprake te zijn. Vorig jaar beschikte Ibas nog over voldoende middelen om als sponsor op te treden van een voetbalschool van de Veenendaalse voetbalvereniging GVVV.
Directeur Quanz van fietsverzekeraar Enra heeft nooit problemen gehad met het optreden van Ibas: “Het is niet zoals wij het doen, maar ik begreep dat de fietshandelaren die met Ibas zaken deden altijd erg tevreden waren. Ze zijn toch zo’n vijftien jaar actief geweest in de verzekeringswereld, dus het is geen kantoor dat er even snel ingestapt is”.
J. Kalisvaart, curator in de faillissementszaak, wil niets kwijt over het lopende onderzoek: “Ik speel met vuur als ik mensen ga beschuldigen. Wie iets stelt, moet het ook bewijzen en dat kan ik nu nog niet. Eén ding weet ik wel: dit kan niet en dit mag niet nog een keer gebeuren.” Van de directie van Westward heeft Kalisvaart nog niets vernomen. Met betrekking tot de Antilliaanse toezichthouder is de curator duidelijk: “Kennelijk stelt de toezichthoudende functie van de Bank Nederlandse Antillen niet veel voor”.

Reageer op dit artikel