nieuws

Toezichthouder niet verzekerd voor Vie d’Or

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) is niet verzekerd tegen de aansprakelijkheidsclaim die zij tegemoet kan zien voor de schade die polishouders hebben geleden door het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or.

Eind vorige maand stelde het gerechtshof in Den Haag (zie pag. 37) zowel de PVK als accountant Deloitte & Touche en actuaris Hewitt Heijnis & Koelman aansprakelijkheid voor de schade. De hoogte van de claim – door de polishouders eerder op e 90 mln geraamd – en de verdeling per aansprakelijk gestelde partij, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat de toezichthouder op de verzekeringsmaatschappijen niet verzekerd was.
De Verzekeringskamer had ten tijde van het Vie d’Or-debacle alleen een aansprakelijkheidsverzekering lopen voor haar bestuurders, met als risicodragers Royal Nederland (nu Allianz) en UAP (nu AXA). De PVK zal op deze polis, die in 1996 werd opgezegd, geen beroep kunnen doen: het gerechtshof heeft namelijk de PVK als instituut aansprakelijkheid gesteld.
draait de Staat op voor een eventuele schadeclaim, omdat zij de PVK “vrijwaart van schade als gevolg van aansprakelijkheidsclaims”. Financiën laat weten dat er voor de vrijwaring wel enkele voorwaarden gelden én een drempelbedrag. “Maar die feiten zijn niet openbaar.” De drempel, het bedrag dus dat de PVK bij een claim zelf zal moeten betalen, ligt naar verluidt boven de e 10 mln. De PVK overweegt nog in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof.
Bloemers Nassau
Een succesvol beroep op een aansprakelijkheidsverzekering is er wellicht wel mogelijk voor de accountants (Deloitte & Touche) en actuaris (Hewitt Heijnis en Koelman) van Vie d’Or. Zij hebben zo’n verzekering in co-assurantie ondergebracht bij Bloemers Nassau. De leidende verzekeraar op deze polis wil daar geen enkele mededeling over doen, wat evenzeer geldt voor de verzekerde partijen. “De wetenschap dat wij wel of niet verzekerd zijn, zou het proces kunnen beïnvloeden”, aldus Hewitt Heijnis en Koelman-topman Paul House. Bekend is alleen dat, naast Nassau, ook AXA tot de risicodragers behoort.

Reageer op dit artikel