nieuws

Toezichthouder neemt roer bij verdacht Verzekerd Keur over

Archief

De Verzekeringskamer heeft bij het illegaal als verzekeraar optredende Verzekerd Keur een stille bewindvoerder aangesteld. Eerder deed de Economische Controledienst invallen in Nederland, België en Ierland wegens verdenking van het Arnhemse bedrijf. Verzekerd Keur zou samen met de Heijmeriks Groep garantieverzekeringen hebben verkocht, zonder dat de op de polissen vermelde verzekeraars weet hadden van hun rol als risicodrager.

De ECD heeft in het weekend van 13 mei met behulp van ruim 150 politiemensen op twintig plaatsen in Nederland invallen gedaan bij verschillende vestigingen van Verzekerd Keur en de Heijmeriks Groep. Behalve bij de bedrijven werd er ook bij verschillende directieleden thuis gezocht naar mogelijk belastend materiaal. Ook werd een huiszoeking verricht bij voormalig Avéro-directeur Theo Ringers. Tegen hem loopt al jaren een onderzoek wegens verdenking van valsheid in geschrift tijdens zijn Avéro-tijd. Bij Verzekerd Keur zou Ringers als adviseur hebben gewerkt.
Gelijk met de actie werd beslag gelegd op (on)roerende goederen en banktegoeden van beide bedrijven en hun bestuurders, tot een gezamenlijke waarde van ruim f 8 miljoen. Dit bedrag staat tegenover het illegale vermogen dat volgens Justitie door de hoofdverdachten is vergaard.
Eveneens betrokken in de actie was de zonder vergunning van De Nederlandsche Bank opererende ‘Tradion Investments’, van waaruit premiegelden van Verzekerd Keur richting Zwitserse bankrekeningen zouden zijn gevloeid.
Verwarring
“Er is sprake van verwarring over het begrip garanties en verzekeringen. Dat is alles. De gewekte suggestie dat er sprake zou zijn van een samenzwering met Verzekerd Keur daarin als middelpunt, is lachwekkend”, zegt raadsman mr. P. Engelman van Verzekerd Keur in reactie op de invallen.
Volgens hem zijn het met name Maarten Heijmeriks (Heijmeriks Groep) en Wim de Witte (GS Verzekeringen) die wijzer geworden zijn van de perikelen met de garantieverzekeringen, in plaats van VK-directeur Ronald van Keulen. “Laat ik zeggen dat er forse provisies voor deze heren zijn achtergebleven.”
Engelman meent dat ook de Belgische assuradeur Guarantee Insurance (naar eigen zeggen slachtoffer van de handelswijze van Verzekerd Keur en deed daar vorig jaar aangifte van) een kwalijke rol heeft gespeeld. “Guarantee Insurance heeft certificaten afgegeven uit naam van Verzekerd Keur zonder dat ze daar bevoegdheid toe hadden. Ze zijn ons mede daarom nog f 700.000 aan premies verschuldigd”.
Ook directeur Maarten Heijmeriks van de gelijknamige assurantiegroep in Nieuwegein ontkent alle beschuldigingen. In een persbericht, voorzien van bijlagen waaruit de verzekeringsovereenkomsten met AGF en IIS moeten blijken, doet het volmachtbedrijf de beschuldigingen af als ‘onzin’. Volgens Heijmeriks heeft zijn bedrijf in deze zaak slechts als intermediair gefunctioneerd en is er telkens buiten zijn schuld een eind gekomen aan betreffende verzekeringsovereenkomsten. “Geheel onverplicht heeft Heijmeriks het door haar verdiende provisiebedrag in 1999 ter beschikking gesteld ten behoeve van de dekking voor verzekerden”, meldt het persbericht, daarbij voor het gemak buiten beschouwing latend dat Heijmeriks daartoe gedwongen werd door Guarantee Insurance dat op alle bankrekeningen beslag had laten leggen.
Avéro
De verdenkingen van de ECD vinden hun oorsprong in het moment dat toenmalig Avéro-directeur Theo Ringers in 1995 tegen de lamp loopt met het buiten medeweten van het verzekeringsconcern accepteren van garantieverzekeringen. De betreffende contracten lopen deels via Verzekerd Keur en moeten na het gedwongen vertrek van Ringers elders ondergebracht worden. Eerst wordt dit geprobeerd bij Koolhaas Verzekeringen (toen Geové, nu NN) waar Ringers direct na Avéro opduikt. Dat mislukt. Vervolgens wordt de portefeuille naar de Belgische verzekeraar AGF/De Schelde gebracht, althans: in een volmacht van AGF via de Heijmeriks Groep en het Nijmeegse bedrijf GS Verzekeringen. Ook dat loopt spaak.
Heijmeriks gaat vervolgens opnieuw op zoek naar een alternatieve risicodrager en lijkt deze te vinden in de Ierse verzekeraar IIS. Die ontbindt het contract met terugwerkende kracht als na vier maanden nog altijd geen cent premie ontvangen is. De ‘oude’ dekkingen blijven, door het uitblijven van een nieuwe risicodrager, al die tijd (tot op de dag van vandaag) in portefeuille bij Avéro. Nieuwe garantieverzekeringen worden echter doodleuk verkocht uit naam van achtereenvolgens Koolhaas, AGF en IIS, zonder dat er ooit een moment is dat deze verzekeraars daadwerkelijk risicodrager zijn of hiervoor premie ontvangen.
Schemergebied
Het bedrijf Verzekerd Keur opereert al jaren in het schemergebied tussen verzekeraar en garantie-instituut. De Verzekeringskamer beschouwt de activiteiten echter als verzekeren en spande om die reden een procedure aan. Afgelopen maand deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven daar een uitspraak over en stelde de Verzekeringskamer in het gelijk. Het afgeven van garantiecertificaten (deels) voor eigen risico wordt gezien als uitoefening van het verzekeringsbedrijf, waarvoor een vergunning noodzakelijk is. De inmiddels door de toezichthouder aangestelde stille bewindvoerder zou opdracht hebben om de activiteiten bij een andere verzekeraar onder te brengen.

Reageer op dit artikel