nieuws

Toezichthouder gaat letten op tijdige uitbetaling pensioen

Archief

De Nederlandsche Bank gaat erop toezien dat pensioenverzekeraars tijdig tot uitbetaling van pensioengelden overgaan. Die toezegging heeft minister De Geus gedaan bij de Kamerbehandeling van de Pensioenwet.

Op het onderwerp was in de afgelopen maanden gehamerd door de NVA. Volgens de tussenpersonenorganisatie doen zich met regelmaat “schrijnende gevallen” voor door vertragingen van drie tot zes maanden in de uitbetaling van pensioengelden. Enkele pensioenverzekeraars spraken dat beeld eerder tegen. “De regering heeft geen signaal ontvangen dat het vaak zou voorkomen dat de uitkering niet tijdig wordt betaald”, stelt De Geus in hun kielzog.
Volgens de minister is het niet de bedoeling dat de toezichthouder zich gaat bezighouden met individuele gevallen. “Als de uitbetaling niet tijdig geschiedt, kan de betrokkene dit op grond van artikel 202 van de Pensioenwet via de kantonrechter alsnog afdwingen”, aldus De Geus.
“In het geval een pensioenuitvoerder zijn administratie structureel niet op orde heeft en om die reden te laat uitbetaalt, is er sprake van een situatie waar de toezichthouder in beeld komt.” DNB kan een aanwijzing geven en bij het niet opvolgen daarvan een bestuurlijke boete.

Reageer op dit artikel