nieuws

Toezichthouder acht leiding Quinta niet betrouwbaar

Archief

Quinta Financiële Planning vreest voor zijn WFD-vergunning. Toezichthouder AFM acht de leiding van het Zwolse intermediairbedrijf namelijk onbetrouwbaar.

De Autoriteit Financiële Markten haalde juni vorig jaar de inschrijving van Quinta in het register van cliëntenremisiers door. Volgens de toezichthouder staat de betrouwbaarheid van de bestuurders Michel Schollen en Raymond Jansen niet (meer) buiten twijfel.
De onzekerheid over de betrouwbaarheid is ontstaan, doordat Quinta klanten heeft aangebracht bij Eco-Sure Nederland en New World Products. Circa 150 mensen investeerden voor zo’n _ 8 mln in Pools onroerend goed en citrusplantages in Costa Rica. “Daarmee is zij buiten de vrijstelling getreden die slechts ziet op het aanbrengen van cliënten bij een in Nederland gevestigde effecten- en/of beleggingsinstelling”, aldus de AFM. Die constatering heeft Quinta een toezichtsantecedent opgeleverd.
Kort geding
Eerder deze maand wilde Quinta de doorhaling ongedaan maken ten overstaan van de bestuursrechter in Rotterdam. Die stelde de AFM echter in het gelijk. “We gaan nu in beroep bij het College voor Beroep voor het Bedrijfsleven”, zegt Quinta-directeur Schollen. “De toezichthouder heeft ons niet goed geïnformeerd, vinden wij. De rechter vindt daarentegen dat wij te weinig hebben gedaan om die informatie te krijgen.”
Voor de bestuursrechter rept Quinta al over een “grote omzetdaling”, die het gevolg is van de doorhaling uit het register voor cliëntenremisiers. “Dat komt onder meer doordat SNS Bank de samenwerkingsovereenkomst – op grond van de doorhaling – heeft beëindigd. We kunnen nu bijvoorbeeld geen beleggingshypotheken meer sluiten.”
De bemiddeling in effecten voor Pools vastgoed of citrusplantages vormden volgens Schollen maar een klein deel van de bedrijfsvoering. Met 65 medewerkers was Quinta vorig jaar goed voor een provisieomzet van ruim _ 2 mln. “Maar begin vorig jaar werkten hier nog ruim honderd mensen”, zo licht Schollen de vorig jaar ontstane problemen toe.
Vergunning
Quinta heeft inmiddels een WFD-vergunning aangevraagd en een voorlopig vergunningsnummer van de AFM gekregen. “Maar als de zaak zo blijft als nu, zal de AFM ons vanwege de onbetrouwbaarheid geen vergunning verstrekken”, beseft Schollen.
De oplossing is het aanstellen van een andere bestuurder. “Maar dat komt de bedrijfsvoering niet ten goede, lijkt me.”

Reageer op dit artikel