nieuws

Toewijzing van bijna f 16 mln aan AIG in fraudezaak Aegon

Archief

De rechtbank in Almelo heeft bepaald dat de Twentse zakenman Herre T. een bedrag van bijna _ 16 mln moet betalen aan de Amerikaanse verzekeraar AIG en _ 6,8 mln aan Aegon wegens het indienen van valse facturen.

Herre T. was de kompaan van voormalig financieel directeur Paul V. van Aegon. Door onder één hoedje te spelen troggelden zij jarenlang grote sommen geld van Aegon af.
Nadat de oplichting in 2002 was ontdekt, heeft AIG uit hoofde van een fraudeverzekering in mei 2004 _ 15,9 mln
aan Aegon uitgekeerd. In het verlengde van de strafzaak tegen V. en T., is laatstgenoemde nu als ontvangende partij veroordeeld tot terugbetaling van de valselijk verkregen gelden.

Reageer op dit artikel