nieuws

Toetstermen en erkennings-regeling PE naar minister

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de toetstermen en de erkenningsregeling Permanente Educatie (PE) vastgesteld. Deze liggen nu ter goedkeuring bij het ministerie van Financiën.

De toetstermen zoals nu vastgesteld door de commissie zijn inmiddels al door de markt van commentaar voorzien. In totaal hebben dertien organisaties inhoudelijk commentaar geleverd.
“Opvallend was de roep uit de markt om een inschatting te geven met betrekking tot het aantal uren in studiebelasting. Die indicatie is uiteindelijk niet afgegeven. Het is lastig om de studiebelasting in te schatten, omdat vele factoren een rol spelen (soort onderwijsprogramma, e-learning, toets of een combinatievorm en soms zijn er in een periode geen of nauwelijks relevante ontwikkelingen op een bepaald gebied te constateren). In de praktijk moet de studiebelasting overgelaten worden aan de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen/opleiders zelf”, aldus het CDFD.
Beleggen A
Het College adviseert verder aan de minister om het onderdeel Beleggen A (dat zowel geïntegreerd is in de Module Leven als in Hypothecair Krediet en nu als PE-verplichting wordt ingevoerd voor WFT-Volmacht Leven) op het hogere niveau van DSI-Financieel Adviseur te brengen. “Als dit advies wordt aanvaard, heeft dat tot gevolg dat het deskundigheidsniveau van de hypotheekadviseur behoorlijk omhoog gaat”, aldus het CDFD.
Alle relevante stukken zijn te raadplegen en te downloaden via de website www.cdfd.nl. De PE-periode geldt van 1 april 2008 tot 1 oktober 2009.
Waarneming
Adviesbureau Oostdam & Van den Eijkel (OVDE) neemt sinds deze maand tijdelijk het secretariaat van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) waar. De huidige CDFD-secretaris, Fazilet Beekveldt, treedt in dienst bij de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD).

Reageer op dit artikel