nieuws

Toetsingscommissie pleit voor productrendement

Archief

De toetsingscommissie die moet toezien op correcte naleving van de code Rendement en Risico pleit voor het weergeven van het productrendement door levensverzekeraars in uitingen over beleggingsverzekeringen. De commissie zit daarmee op één lijn met de Consumentenbond.

Het productrendement is het werkelijke rendement dat een polishouder behaalt op zijn ingelegde premie. De huidige code verplicht verzekeraars en spaarkasbedrijven alleen tot het vermelden van het fondsrendement. Dat is het rendement over het belegde deel van de premie.
In een brief aan het Verbondsbestuur pleit de commissie ervoor het verplicht vermelden van het productrendement in publieksuitingen op te nemen in de code. De commissie vindt dat het productrendement de klant veel beter in staat stelt tot het vergelijken van verschillende producten.
“Verzekeraars doen hun eigen producten te kort wanneer ze het fondsrendement wél en het productrendement niet vermelden”, stelt commissievoorzitter Jan Hanekroot in het Verbondsblad Welwezen. “Het vermelden van het productrendement zou een belangrijke stap zijn op weg naar een betere consumentenvoorlichting.”
Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen standpunt ingenomen over het advies van de toetsingscommissie.
Consumentenbond
Met haar standpunt staat de commissie op één lijn met de Consumentenbond. Zo stelt de bond onder meer in het april-nummer van de Consumentengids dat “de informatieverstrekking over pensioenen lang niet altijd optimaal is.”
Met name van levensverzekeraars verlangt de bond meer openheid. “Verzekeraars moeten inzicht geven in het netto-effectief rendement van een levensverzekering. Alleen dan kunnen consumenten aanbiedingen goed vergelijken.” De bond vindt verder dat verzekeraars desgewenst een overzicht moeten verstrekken van de opgebouwde (afkoop)waarde van een polis.
AEX-polissen
De toetsingscommissie heeft ook een brief gestuurd naar een aantal aanbieders van AEX-gelinkte verzekeringen. “Wij hebben de stellige indruk dat de advertentieteksten over deze polissen niet voldoen aan de regels die de code voorschrijft”, aldus Wim van der Velde, secretaris van de commissie.
“In diverse advertenties worden andere termen gebruikt dan de code aangeeft, zonder dat die alternatieve termen nader worden uitgelegd. Wij hebben de aanbieders gevraagd of zij van mening zijn dat de code niet van toepassing is op deze producten. Volgens ons wel, maar we horen graag de argumenten waarom dit niet zo zou zijn.”

Reageer op dit artikel