nieuws

Toetsingscommissie: fraude bij levenpolissen kost bijna negen ton

Archief

De Toetsingscommissie Fraude Gezondheidsgegevens heeft tussen augustus 2005 en augustus 2006 23 gevallen van fraude met levensverzekeringen ontdekt, waarmee een totaal verzekerd kapitaal van _ 888.635 was gemoeid, zo bleek uit het eerste jaarverslag. Dat is ongeveer 0,1% van de geschatte _ 900 mln fraude bij schadeverzekeringen.

Onder voorzitterschap van Job de Ruiter is de Toetsingscommissie Fraude Gezondheidsgegevens in mei vorig jaar ingesteld. De taak van deze commissie is op verzoek van verzekeraars te onderzoeken in welke gevallen er bij het aangaan van een levensverzekering sprake kan zijn geweest van verzwijging of onjuiste verstrekking van medische informatie, die naderhand in verband bleek te staan met de oorzaak van het overlijden van de betreffende verzekerde.
In een jaar tijd heeft deze commissie in totaal 130 aanvragen binnengekregen, van een vrij beperkt aantal verzekeraars. Van deze aanvragen waren er medio augustus 114 afgehandeld. In 20% van de gevallen bleek er sprake te zijn geweest van verzwijging of onjuiste verstrekking van medische informatie, hetgeen een schadepost opleverde van bijna negen ton. In vier gevallen heeft de commissie geen beslissing kunnen nemen, omdat artsen, met een beroep op hun ambtsgeheim, niet bereid bleken de noodzakelijke medische gegevens te verstrekken. Daar zijn ze, op basis van een convenant, ook niet toe verplicht.
Confronterend
Overigens is de commissie niet erg gelukkig met haar naam. Net als diverse verzekeraars heeft ze moeite met het woord fraude, dat voor nabestaanden nogal confronterend kan zijn. In het jaarverslag pleit de commissie er dan ook voor het woord fraude uit de naam te schrappen en voortaan verder te gaan als Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.
Daarnaast, wellicht ook in het kader van transparantie, beveelt de commissie de verzekeringsbedrijfstak aan voortaan het bestaan en de taak van de commissie in de (toelichting op de) gezondheidsverklaring te vermelden.

Reageer op dit artikel