nieuws

Toetsing van privacy-code verzekeringen

Archief

De ‘Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’ is door het Verbond van Verzekeraars ter toetsing aangeboden aan de Registratiekamer.

Tot 9 februari kan men bij de Registratiekamer schriftelijke bezwaren tegen of opmerkingen over de regeling inbrengen. Een exemplaar van de bedoelde gedragscode (90.G.003) kan bij de Registratiekamer worden opgevraagd: tel. 070-381.13.00, fax 070-381.13.01 of e-mail: mail@registratiekamer.

Reageer op dit artikel