nieuws

Toets normering buitengerechtelijke kosten personenschade van

Archief

Toets normering buitengerechtelijke kosten personenschade van

start
Begin deze maand is een praktijktoets gestart waarin wordt onderzocht of in kleine en middelgrote letselzaken een zekere normering van de schadepost ‘buitengerechtelijke kosten’ haalbaar is. Aan de toets, die wordt gecoördineerd door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), nemen zes verzekeraars en vijftien belangenbehartigers deel.
De toets, die een jaar duurt, is voortgekomen uit een project waarvoor medio december 1997 het fundament werd gelegd. Eerder dat jaar had het letselschadebureau Cunningham Lindsey vastgesteld dat er bij een aantal aansprakelijkheidsverzekeraars grote belangstelling bestond voor het houden van een brainstormsessie over het ontwikkelen van een systeem voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten bij personenschades. Er kwam inderdaad zo’n sessie en tijdens die bijeenkomst, op 17 december 1997, werd besloten tot het starten van een project met als deelnemende verzekeraars Aegon, Amev, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Univé.
Ruim 900 dossiers
De zes deelnemende verzekeraars hebben vervolgens in eigen huis letseldossiers verzameld waarin de aansprakelijkheidsvraag niet ter discussie stond. In totaal zijn uiteindelijk 931 dossiers in het onderzoek betrokken.
De onderzoeksresultaten wezen op een aannemelijk verband tussen de kosten van rechtsbijstand en de omvang van de schade. Met name bij schades tot f 100.000 leek dat verband significanter aanwezig dan bij schades boven genoemd bedrag.
Om zekerheid te verkrijgen dat de onderzoeksresultaten juist werden geïnterpreteerd, is het dossier ter controle voorgelegd aan Ernst & Young Actuarissen. Tevens is gevraagd om, indien mogelijk een staffel voor de buitengerechtelijke kosten te ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitvoerig belicht in het boek ‘Buitengerechtelijke kosten; vijf visies op de redelijkheid’ (zie kaderbericht)
Deelnemers toets
De praktijktoets die het komende jaar wordt gehouden, komt er op neer dat wordt bekeken of de bedragen die op grond van de staffel kunnen worden berekend, kloppen met de werkelijke bedragen. Aan de toets wordt enerzijds deelgenomen door de zes project-verzekeraars en anderzijds door vijftien belangenbehartigers, waaronder de ANWB, de experts die zijn aangesloten bij de Nationale LetselTelefoon en enkele LSA-advocaten.
Tweede PIV-boek
Het boek ‘Buitengerechtelijke kosten; vijf visies op de redelijkheid’ is de tweede uitgave van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV).
Bij buitengerechtelijke kosten speelt de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets: het moet én redelijk zijn om rechtshulp in te roepen én de omvang van de kosten daarvan moet redelijk zijn. Deze toetsing leidt in de (personen)schadevergoedingspraktijk nog immer tot veel discussie.
De vijf auteurs zijn: Siewert Lindenbergh (Universiteit Leiden), Maarten Tromp (advocaat), Michiel van Haastert (advocaat), Theo Kremer (PIV) en Wietse de Vries (Univé).
Het boek (ISBN 90.268.361.63) kost f 75 en is te bestellen bij Kluwer, tel. 0570-67.35.55, e-mail: info@kluwer.nl
‘Schaf btw-heffing op letselzaken af’
Advocaat Maarten Tromp heeft tijdens het PIV-seminar in Utrecht gepleit voor afschaffing van het btw-tarief op de diensten van belangenbehartigers en letseladvocaten.
Over de diensten aan letselslachtoffers moet momenteel het hoge btw-tarief worden berekend. Tromp betoogde, dat bijstand in een letselschade tot de primaire levensbehoeften mag worden gerekend en dat deze bijstand tot de ‘bewerkelijke diensten’ behoort.
Indien afschaffing van de btw niet haalbaar is, dan zou toch ten minste verlaging naar het btw-tarief van 6% nagestreefd moeten worden, aldus Tromp.
Advocaten (LSA) nu aan zijlijn in NPP
De LSA (Vereniging van Letselschade-Advocaten) is niet langer participant in het Nationaal Platform Personenschade (NPP), dat door haar, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en de verzekeraars werd opgericht.
Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, heeft het bestuur van de LSA onlangs gekozen voor de rol van toehoorder in het platform.
Vanaf de start van het NPP, begin 1998, was er binnen de ledenkring van LSA kritiek op de directe betrokkenheid bij het overlegorgaan. Met name de ASP (letseladvocaten die uitsluitend over slachtoffers optreden) was ongelukkig met de LSA-rol in het “door verzekeraars gedomineerde NPP”.
Het LSA-bestuur zegt nu aansluiting te hebben gezocht bij de meerderheid van de afgelopen ledenvergadering.
Topvergoeding voor verlamde jongen
Een tien jaar oude jongen heeft een van de hoogste letselschade-uitkeringen in de Britse historie ontvangen. Hij raakte in 1993 verlamd bij een aanrijding door een auto die meer dan 40 miles reed waar slechts 30 miles was toegestaan. Het Hooggerechtshof in Birmingham kende de jongen een bedrag van (omgerekend) meer dan f 21 mln toe, bericht Insurance Day.

Reageer op dit artikel