nieuws

Toets leenreclame blijft achteraf

Archief

Toezichthouder AFM gaat niet vooraf toetsen of reclames voor kredietproducten aan de regels voldoen. Dat heeft minister Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten.

Enkele Kamerleden hadden dit voorjaar een motie ingediend met een verzoek om preventieve toetsing van leenreclames om onder meer overkreditering en misleidende reclame tegen te gaan.
Zalm verwacht echter dat het aangescherpte toezicht en de strengere regelgeving het aantal misleidende reclames zullen doen verkleinen. Preventieve toetsing is naar zijn mening pas wenselijk als het nieuwe toezichtstelsel niet effectief blijkt te zijn. Bovendien zou zo’n toetsing een inbreuk zijn op de vrijheid van meningsuiting zoals die is vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Verkeerde drijfveer
Daarnaast vindt Zalm dat preventief toezicht nadelig is voor de eigen verantwoordelijkheid van financiële instellingen. “De AFM wordt dan primair verantwoordelijk voor de reclame-uitingen en de naleving van de reclameregels. Ten tweede creëert de preventieve toetsing van reclames een drijfveer bij ondernemingen om de randen van het toelaatbare op te zoeken.” Tot slot brengt controle vooraf een verhoging van de administratieve lasten met zich mee, betoogt Zalm. “Deze lasten wil ik juist graag beperken.”

Reageer op dit artikel