nieuws

Toestemming voor portefeuilleoverdracht Maav

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), inmiddels opgegaan in De Nederlandsche Bank (DNB), heeft toestemming verleend voor de overdracht van de Maav-portefeuille aan Fortis-dochter De Amersfoortse

De onderlinge waarborgmaatschappij Maav, in 1994 opgericht als vangnet voor het WAO-gat van chronisch zieken, is opgeheven. De portefeuille was ondergebracht bij de enkele jaren geleden opgeheven aov-pool Invaliditeits Verzekerings Centrale (IVC), die werd geleid door de directie van Stad Rotterdam (Fortis ASR). In het oprichtingsjaar 1994 telde de Maav 1.158 verzekerden, van wie 349 zelfstandigen. Begin dit jaar waren dat er nog 436 (470), van wie 272 (289) werknemers en 164 (181) zelfstandigen. De portefeuille-overdracht heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 plaats.

Reageer op dit artikel