nieuws

Toeslag op premie UWV biedt verzekeraars gelijk speelveld

Archief

Het kabinet wil er daadwerkelijk voor zorgen dat de particuliere verzekeraars gelijke kansen krijgen in het nieuwe WAO-stelsel. Dat blijkt uit het wetsontwerp van de WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen), waarmee de ministerraad vorige week op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft ingestemd.

De WIA, die op 1 januari 2006 van kracht moet worden, bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).
Het kabinet laat werkgevers de keuze of ze het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van hun werknemers zelf dragen, onderbrengen bij een particuliere verzekeraar of bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Om eerlijke concurrentie tussen UWV en verzekeraars mogelijk te maken, is besloten dat er een toeslag komt op de UWV-premie voor de WGA. In zijn bekendmaking stelt het kabinet: “Verzekeraars moeten vooraf kapitaal reserveren om tien jaar lang de uitkeringen te kunnen betalen. Ze moeten dit doorberekenen in de premies. Het UWV hoeft niet zo’n buffer aan te leggen en zou dus lagere premies kunnen hanteren”.
De toeslag op de WGA-premie betekent volgens het kabinet niet dat werkgevers in totaal meer aan premie kwijt zijn, omdat tegenover deze toeslag een verlaging staat van de premie voor de IVA. Evenals in de huidige WAO betalen alleen werkgevers premie. Overigens zal de premie de komende jaren ook nog dalen als gevolg van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers van één naar twee jaar.

Reageer op dit artikel