nieuws

Toenemende internationalisering van redersverzekeraar Anker

Archief

De onderlinge Anker Redersverzekeringen moet steeds meer marktverkenning in het buitenland doen vanwege de toenemende internationalisering van haar verzekerdenbestand, zo staat in het jaarverslag over 2003.

Anker wijst in dit verband op de recente uitbreiding van de Europese Unie. “Onder deze landen bevinden zich ook Polen en de Baltische Staten, welke een belangrijke bijdrage leveren aan het bestand van zeevarenden op onze koopvaardijvloot. Als verzekeringmaatschappij zien wij ons dan ook genoodzaakt om markten te verkennen in het buitenland en hiervoor vergunningen aan te vragen bij desbetreffende autoriteiten en toezichthouder.”
Het internationaler worden van het verzekerdenbestand van Anker Redersverzekeringen (die zich daarom profileert als Anker Crew Liability Insurance) heeft als gevolg dat het premie-inkomen in dollars groeiende is. “Dit impliceert dat de resultaten van de maatschappij gevoeliger worden voor koersschommelingen ten opzichte van de sterke euro.”
Verzekerdenbestand
Vorig jaar is het aantal verzekerden met ongeveer 3% toegenomen tot gemiddeld 3.356 verzekerden. Het premie-inkomen onderging een lichte daling tot e 2,19 (2,23) mln, maar als gevolg van de met 12,9% gedaalde herverzekeringspremie steeg de verdiende premie met 8,9% tot e 1,24 (1,14) mln.
Er werd een technisch resultaat geboekt van e -46.447 (+17.115). Na toerekening van vennootschapsbelasting resteerde een negatief resultaat van e 26.646 tegen een bescheiden nettowinst van e 5.716 in 2002. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel