nieuws

Toenemende diefstal van caravans noopt Europeesche tot maatregelen

Archief

De Europeesche is als gevolg van het toenemend aantal diefstallen van caravans genoodzaakt om enkele preventieve maatregelen van haar verzekerden te eisen. Ook wordt het eigen risico verhoogd.

Bij toercaravans geldt voortaan een eigen risico van f 250 voor alle dekkingen. Dit was voor enkele dekkingen f 50. Met deze maatregel zegt de verzekeraar een premieverhoging vermeden te hebben.
Verder zal er geen uitkering plaatsvinden bij schade als gevolg van hoge waterstand of overstroming in de Benelux. Volgens de Europeesche zijn in zulke situaties tijdige maatregelen, zoals het wegslepen van de caravan, altijd mogelijk.
Ook stelt de Europeesche het gebruik van door TNO en VIP goedgekeurde koppelingsloten en/of wielklemmen verplicht. In de voorwaarden is bovendien een duidelijke omschrijving opgenomen van de begrippen ‘onvoldoende zorg’ en ‘onvoldoende onderhoud’ om discussies over het eventueel uitblijven van een schade-uitkering voor zover mogelijk te voorkomen.
De wijzigingen zijn vanaf 15 april van kracht.

Reageer op dit artikel