nieuws

Toename aantal klachten bij Beroepscommissie WTZ

Archief

Het aantal klachten bij de Beroepscommissie Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen (WTZ) is vorig jaar toegenomen tot 222 (198). Een groot deel daarvan ging over vergoedingen. De commissie deed 48 bindende uitspraken.

De Beroepscommissie WTZ heeft vorig jaar het hoogste aantal zaken in haar geschiedenis behandeld. De zaken betroffen vooral geschillen over vergoedingen (106 tegen 85 in 2004), 37 (30) over acceptatie en 42 (50) over premie. Andere onderwerpen waren: beëindiging van de polis, de handelwijze van de verzekeraar, het eigen risico en overige kwesties.
Vergoedingen
De vergoedingskwesties hadden vooral te maken met ziekenvervoer, plastische chirurgie en behandelingen in het buitenland. “Op het gebied van de plastische chirurgie laat de toename zich verklaren door de beperking op de aanspraak per 1 januari 2005. Er waren opvallend veel zaken over borst-, buikwand-, en ooglidcorrecties”, aldus de commissie.
Verder was de stijging van het aantal geschillen over het eigen risico opvallend (21 tegen 1 in 2004). Deze groei was volgens de commissie te wijten aan de verhoging van het eigen risico: per polis ging het om een verhoging van _ 106 naar _ 500 en voor een alleenstaande van _ 53 naar _ 250 per kalenderjaar.
Voorportaal
Van de 222 klachten die de Beroepscommissie in 2005 ontving, werden er 126 (96) afgehandeld binnen het ‘voorportaal’. Dit is het informele stadium van de vordering waarbij het secretariaat een bemiddelende rol heeft. Van deze 126 klachten was de uitkomst in 91 (57) gevallen positief voor de eisers.
Samen met de openstaande klachten uit voorgaande jaren bracht de Beroepscommissie 48 (48) bindende adviezen uit. Hiervan pakten er – net als in 2004 – 26 gunstig en 22 ongunstig uit voor de klagers.
Zorgverzekering
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet is de WTZ 1998 ingetrokken. De Beroepscommissie WTZ zal daarom dit jaar alleen nog zaken uit voorgaande jaren afwikkelen.
Mensen die problemen hebben met hun zorgverzekeraar kunnen zich voortaan wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting maakt een onderscheid tussen klachten en geschillen, en verwijst deze vervolgens door naar de bevoegde instantie. De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft een bemiddelende rol bij klachten over aanvullende verzekeringen, maatschappijpolissen (zoals de buitenlandpolis) en bejegeningskwesties. Gaat het om een inhoudelijk geschil over de basisverzekering en heeft er heroverweging door de zorgverzekeraar plaatsgevonden, dan doet de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindende uitspraak.

Reageer op dit artikel