nieuws

Toekomst verzekeraars beïnvloed door nanotechnologie

Archief

Nanotechnologie zal de toekomst van de verzekeringsindustrie beïnvloeden en zowel positieve als negatieve gevolgen hebben

Deze techniek moet het mogelijk maken te werken met deeltjes in de orde van grootte van een nanometer, één miljardste meter. Hiermee wordt de duurzaamheid van materialen vergroot, waardoor ze beter bestand zijn tegen de druk van orkanen, overstromingen en aardbevingen. Hierdoor zal minder materiële schade ontstaan, zodat verzekeraars minder hoeven te vergoeden. Ook op het medische vlak zullen de huidige ontwikkelingen in nanotechnologie een ommekeer teweegbrengen in het ontdekken, voorkomen en behandelen van een aantal aandoeningen. Als gevolg hiervan zullen de medische kosten dalen en dus ook de kosten van verzekeraars. De effecten op de volksgezondheid en het milieu zijn echter nog onbekend, waardoor het moeilijker is voor verzekeraars om reserves op te bouwen.

Reageer op dit artikel