nieuws

Toekomst Koolhaas nog onduidelijk

Archief

Met het verlenen van toestemming aan Geové voor de verkoop van aandelen ‘onder voorwaarden’ aan Helco Participaties heeft de Verzekeringskamer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de onfortuinlijke levensloop van Koolhaas Verzekeringen.

De Verzekeringskamer wenst niet nader in te gaan op de voorwaarden die gesteld zijn bij de toestemming voor de overdracht van aandelen, behalve dat het bedrijf extra aandacht geniet. “Uit de historie van Koolhaas blijkt dat de positie nooit sterk is geweest. Voor een toezichthouder betekent dat daar extra op gelet dient te worden. Met de voorwaarden verbonden aan de overdracht hebben we aan de verzekeraar en diens aandeelhouders het signaal af willen geven dat wij de zaak strikt zullen blijven volgen”, aldus een woordvoerder van de VK.
Achter Helco Participaties, de nieuwe eigenaar van Koolhaas, zouden volgens ingewijden ondere andere Rudolf Sluyter en Bert Kuit, beiden directeur van het Rotterdamse volmachtbedrijf Gebr. Sluyter schuilgaan. Dit is in het licht van de VK-toestemming opmerkelijk, aangezien tegen de laatste nog altijd een justitieel onderzoek gaande is in verband met verdenking van betrokkenheid bij de vermeende frauduleuze handelingen van Theo Ringers bij Avéro Schade. Sluyter en Kuit zijn ook de financiers geweest van GS Verzekeringen. Zowel Kuit als Sluyter ontkennen overigens enige betrokkenheid bij Helco Participaties.
Bestuurder Jan van Kilsdonk van Koolhaas is weinig mededeelzaam over de nieuwe situatie van de maatschappij. Op de vraag welke plannen Koolhaas voor de toekomst heeft, antwoordt hij: “Geen commentaar”.
Treurige historie
De geschiedenis van Koolhaas kent weinig hoogtepunten. Het bedrijf werd in 1987 opgericht door Sterpolis/GOV, inmiddels omgedoopt in Geové. Deze zorgverzekeraar nam de Nederlandse portefeuille van de Belgische maatschappij Mercator over, hetgeen de basis vormde van het in motorrijtuigen gespecialiseerde Koolhaas. Het premie-inkomen steeg in enkele jaren tijd van f 2,8 mln naar f 30 mln.
De inkomsten stegen niet evenredig: de productie was structureel zwaar verliesgevend. Ondanks diverse saneringsacties en de diverse directeuren die (onder dwang) vertrokken, kon Koolhaas maar niet uit de rode cijfers komen. In 1993 werden de activiteiten van het bedrijf overgeheveld naar het hoofdkantoor van Geové in Velp.
Afgelopen jaar werd de autoportefeuille voor een appel een ei verkocht aan het Nijmeegse volmachtbedrijf GS Verzekeringen, dat de posten oversloot naar AGF/De Schelde. Koolhaas Verzekeringen zelf huurt momenteel in hetzelfde Nijmeegse pand als GS een kantoorruimte.

Reageer op dit artikel