nieuws

Tóch een varkenspestpolis

Archief

Onderzoekster Miranda Meuwissen van de Universiteit Wageningen stelt in het afgelopen nummer van AssurantieMagazine ten onrechte dat er tot nu toe geen mogelijkheid voor agrariërs bestaat om zich te verzekeren tegen varkenspest-schade.

De onderzoekster ziet in het betreffende artikel de onlangs geïntroduceerde inkomstendervingspolis van het Gelderse B&N Risicobeheer over het hoofd. Hoewel B&N nog geen enkele polis verkocht heeft, en de dekking slechts geldt voor besmet-geruimde bedrijven (dus niet voor uit voorzorg geruimde bedrijven), geeft Meuwissen toe dat het product in het betreffende artikel wel genoemd had moeten worden.
Overigens is Meuwissen momenteel bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van verzekering van ‘directe’ varkenspestschade. Zij verwacht binnenkort al resultaat.
B&N brengt het risico van de inkomstendervingspolis via Bloemers onder op de Londense markt, maar wil niet zeggen bij welk Lloyds-syndicaat. Een campagne in diverse agrarische vakbladen moet de verkoop van het product op gang brengen.
Naar verluidt is er enige discussie over de vraag of de varkenspestpolis, zoals door B&N gesteld, gezien kan worden als een inkomstenverzekering (en daarom is vrijgesteld van assurantiebelasting). Volgens kritici is het product een schadeverzekering en derhalve gewoon onderhevig aan assurantiebelasting

Reageer op dit artikel