nieuws

Tjarko Ullings in top Helvetia Patria Groep

Archief

Mr Tjarko Ullings (49) stapt als lid van de raad van bestuur over van de ene Zwitserse verzekeringsgroep naar een andere. Eind dit jaar verlaat hij op eigen initiatief de Elvia Groep om volgend jaar februari binnen te stappen bij de Helvetia Patria Groep.

Ullings was sinds 1981 algemeen directeur van Elvia Verzekeringen en kwam in 1989 in het bestuur van de Elvia Groep, die later voor 60% in handen gekomen is van de herverzekeraar Schweizer Rück. Ullings had bij Elvia de portefeuille buitenland. Dat Elvia in haar expansie steeds meer het accent verlegde van Zwitserland plus Europa naar uitsluitend Zwitserland, was voor Ullings aanleiding om op te stappen, waarbij overigens de goede verhoudingen niet aangetast zijn, merkt hij op. Intussen heeft Schweizer Rück Elvia verkocht aan de Duitse Allianz.
De samenwerking tussen schadeverzekeraar Helvetia en levensverzekeraar Patria is begin 1993 officieel gestart en heeft al geleid tot vernieuwing van het management. Onderzocht wordt of de twee maatschappijen kunnen fuseren tot één concern. Patria is in premie-inkomen iets kleiner dan Helvetia. Samen zijn de twee maatschappijen in 1994 goed voor circa / 5,6 mld premie-inkomen. In zijn nieuwe baan wordt Ullings wederom verantwoordelijk voor het buitenland, en wel voor de landen Frankrijk, Italië, Spanje en Canada. ‘Nederland’ zit niet in zijn portefeuille. Het heeft volgens hem niet veel zin om zich daarin te gaan verdiepen, want in beginsel is beslist dat Helvetia in Nederland een bestemming krijgt buiten de groep.

Reageer op dit artikel