nieuws

Tillinghast ontwikkelt model voor berekening millenniumrisico

Archief

Het Amerikaanse moederbedrijf van actuarieel adviesbureau Tillinghast-Towers Perrin heeft een model ontwikkeld voor de berekening van de financiële risico’s voor de verzekeringssector in het kader van millenniumschades. Overwogen wordt ook een Europees model te maken.

Uit het onderzoek van Tillinghast blijkt onder meer dat veel van de door verzekeraars gebruikte methoden om het millenniumrisico te kwantificeren tekort schieten. Het Tillinghast-model maakt het mogelijk voor individuele verzekeraars om het risico dat zij lopen in te schatten op basis van hun marktaandeel per product. Aangezien het model werkt met verschillende juridische scenario’s en basisveronderstellingen dienen verzekeraars binnen het model zelf in te schatten hoe hun specifieke situatie afwijkt van de door de onderzoekers gehanteerde aannames.
Gezien de verschillen in (aansprakelijkheids)wetgeving tussen Amerika en Nederland zijn de conclusies van het onderzoek niet één op één op de Nederlandse situatie te projecteren. Desondanks is een deel van de uitkomsten goed te gebruiken door de Nederlandse verzekeringsmarkt, meent Henk Kriek, partner bij Tillinghast Nederland. “Zo kun je bijvoorbeeld goed zien waar de grootste brokken zullen vallen”, aldus Kriek. Bovendien kan de Nederlandse markt het model volgens hem ten aanzien van de juridische gevolgen ook gebruiken, zolang men daarbij tenminste de verschillen tussen de jurisprudentie in de VS en die in Nederland maar in gedachten houdt.
Kriek: “De technieken die voor het meten van het millenniumrisico gebruikt zijn, zijn vergelijkbaar met die door ons gebruikt worden voor het inschatten van bijvoorbeeld asbestose- en milieurisico’s. Omdat geen schadehistorie beschikbaar is, heeft Tillinghast de onderliggende dekking onderzocht en dit vervolgens gecombineerd met andere informatie die over het millenniumrisico bekend is. Daarna is onder diverse scenario’s het verzekerde deel van dit risico in kaart gebracht”.
Het Amerikaanse millenniumonderzoek van Tillinghast is voor specialisten te koop. Voor informatie: tel. 020-520.88.88.

Reageer op dit artikel