nieuws

Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie

Archief

De eerste aflevering is verschenen van het nieuwe tijdschrift Pensioen Jurisprudentie (PJ).

Het maandblad (10 x per jaar) behandelt rechtspraak over de wettelijke toekomstvoorzieningen evenals over pensioen en lijfrente en kwesties betreffende vut-regelingen. Aan de orde komen civiel-, sociaal- en fiscaalrechtelijke zaken.
De redactie bestaat uit dr J.Th.L. Brouwer, van Coopers & Lybrand Belastingadviseurs, en prof. dr E. Lutjens, bijzonder hoogleraar pensioenrecht aan de VU in Amsterdam.
Het nieuwe blad is een uitgave van Uitgeverij FED, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel. 05700-47111.

Reageer op dit artikel