nieuws

Tijdelijke vrijstellingsregeling voor Mifid vanaf 1 november

Archief

Met ingang van 1 november geldt er een tijdelijke overgangsregeling voor financieel adviseurs die onder de regels van de nieuwe richtlijn voor beleggingsadvies ‘Mifid’ vallen. Anders zouden tussenpersonen zich wellicht niet langer met beleggingshypotheken kunnen bezighouden.

“De Mifid-regels vormen een zodanige verzwaring van de bestaande regels, dat tussenpersonen zouden kunnen beslissen niet langer te adviseren over effectenhypotheken”, zo blijkt uit de beantwoording van vragen door minister Bos van Financiën tijdens het wetgevingsoverleg over Mifid. “Omdat die ontwikkeling kan leiden tot minder keuzemogelijkheden voor consument”, gaat Financiën tussenpersonen de mogelijkheid bieden ook ná de komst van Mifid beleggingsadvies te blijven geven via een speciale vrijstelling.
De vrijstelling is beperkt tot adviseurs die geen andere beleggingsdiensten verrichten dan advisering over financiële instrumenten. Deze nieuwe regelgeving is vastgelegd in een zogenaamd nationaal regime, die echter niet vóór 1 november zal zijn afgerond. Voor dienstverleners die op dit moment al beschikken over een WFT-vergunning komt er daarom een tijdelijke overgangsregeling.
Tweehoofdig
Bos wijst op een belangrijk verschil tussen de Mifid-regels en het nationale regime. Bij Mifid moet er sprake zijn van een tweehoofdige leiding van het bedrijf, terwijl bij het nationale regime deze eis niet wordt gesteld, omdat dit zou leiden tot een te hoge belasting van de tussenpersoon.
Wat de rechten en de plichten van de adviseur betreft, geldt binnen het nationale regime dat het advies van de tussenpersoon ‘toekomstbestendig’ moet zijn en dat dit advies moet aansluiten bij de wensen en de mogelijkheden van de consument. Als het advies niet aan deze standaard voldoet, kan de AFM optreden tegen deze adviseur.
Coulance
Minister Bos meldde verder dat de AFM op een aantal terreinen van Mifid, zoals de eis dat de adviseur zijn cliënt in financiële zin door en door moet kennen, enige soepelheid zal betrachten. Deze ‘coulanceperiode’ zal duren tot 1 april 2008. “Er zijn in Nederland 8.500 tussenpersonen, waarvan 90% met vijf mensen of minder werkt en 8% tussen de zes en de twintig werknemers heeft. Die bedrijven moeten we niet onmiddellijk willen belasten met alle bedrijfsorganisatorische eisen die Mifid stelt”, aldus Bos.
Meldpunt
Er komt vanaf 1 november ook een meldpunt voor problemen met de Mifid-regelgeving, zodat het ministerie fouten en omissies kan herstellen. Het meldpunt is te vinden op de website van het ministerie (www.minfin.nl/mifid), waar ook binnengekomen vragen en opmerkingen op dit terrein te vinden zullen zijn.

Reageer op dit artikel