nieuws

Tijdelijke vrijstellingsregeling voor Mifid

Archief

Er komt een tijdelijke overgangsregeling voor financieel adviseurs die onder de regels van de nieuwe richtlijn voor beleggingsadvies Mifid vallen

“De regels van Mifid vormen een zodanige verzwaring van de regels voor het intermediair dat tussenpersonen daardoor mogelijk niet langer zouden willen adviseren over effectenhypotheken”, aldus het ministerie van Financiën in antwoord op Kamervragen. Omdat dit tot minder keuzemogelijkheden voor de consument zou leiden, is gekozen voor een apart nationaal regime met soepeler regels. Aangezien het wetsvoorstel niet klaar is voordat de Mifid op 1 november in werking treedt , komt er nu een tijdelijke vrijstelling die louter bestemd is voor dienstverleners met een WFT-vergunning.

Reageer op dit artikel