nieuws

Tientallen assurantiekantoren geëvacueerd in rivierengebied

Archief

Tientallen assurantiekantoren geëvacueerd in rivierengebied

Naar schatting ruim honderd financiële instellingen zijn ook slachtoffer geworden van de (dreigende) wateroverlast in het stroomgebied van de rivieren Rijn, Maas en Waal. In de evacuatiegebieden Betuwe, Bommelerwaard, Culemborgerwaard, Land van Maas en Waal, Ooijpolder en Tielerwaard moesten vele deuren noodgedwongen worden gesloten. Meubilair, apparatuur, en administraties moesten ijlings naar hoger gelegen verdiepingen worden gebracht, of naar opslagplaatsen elders.
Een van de zwaarst gedupeerden was assurantiebedrijf Kroezen Verzekeringen, met vestigingen in Beesd en Culemborg. De benedenverdieping van de kantoren moest worden ontruimd. De inventaris werd opgeslagen op een bovenverdieping, vertelt directeur S.E. Kroezen, zelf tijdelijk bivakkerend in een vakantiehuisje in Hoge Mierde. “Bij een dijkdoorbraak zou het rivierwater daar niet gekomen zijn, omdat het centrum van het dorp een meter hoger ligt dan de buitenwijken. Anders had ik beide panden volledig kunnen leeghalen. Of ik dat zou hebben gered, is de vraag, want de ruim 40 medewerkers moesten zelf privé ook evacueren.”
Als gevolg van de evacuatie lag het telefonisch verkeer van en naar de financiële bedrijven in de bedreigde gebieden gedurende enkele dagen ‘plat’.
Zo ook bij Amazon Verzekeringen, de eigen verzekeraar van importeur Volvo Nederland in Beesd. Daar liet het antwoordapparaat dagenlang de boodschap horen dat de maatschappij niet was te bereiken “in verband met de waterproblemen in het rivierengebied”.
Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel volstond het antwoordapparaat met de mededeling dat het kantoor “op dit moment gesloten is, maar op werkdagen van 9 uur tot 5 uur bereikbaar is…”.
Assurantiekantoren waren niet bereikbaar, of hadden een beroep gedaan op de ‘bereikbaarheidsservice’ van SOS International en Schade Alarm Service. Deze hulpverleningsorganisaties kregen veel telefoontjes van ongeruste verzekerden en in het buitenland verblijvende vakantiegangers die wilden weten of zij eerder naar huis moesten komen. “Over het geheel genomen is het allemaal nog erg meegevallen. De gevolgen zouden veel en veel groter zijn geweest als de evacuatie in de voorjaarsvakantie had plaatsgehad”, aldus een woordvoerder van SAS.
Veel telefoontjes kreeg het Verbond van Verzekeraars te verwerken van verzekerden die zich bezorgd maakten over de schadevergoeding, dan wel informatie wilden hebben waarom verzekeraars schade door overstroming niet op hun brandpolissen willen dekken. “Het was een hekselketel”, zegt een woordvoerder. “Veelal betroffen het de bekende vragen. Die hebben we naar tevredenheid van de mensen kunnen beantwoorden”.
De Verzekeringshulpdienst hoefde niet of nauwelijks actie te ondernemen. Op verzoek van lokale overheden hoefden in de bedreigde gebieden slechts twee auto’s te worden weggesleept. Directeur H.B. Richters zegt dat zijn organisatie niet of nauwelijks is opgebeld door gedupeerden. Hij denkt, dat iedereen nu wel weet dat schade door overstroming aan opstal en inboedel niet is gedekt. “Wat dat betreft is er vorig jaar genoeg leergeld betaald. Vandaar ook, dat nu alle mogelijke preventiemaatregelen zijn genomen. Huisraad dat niet hoog en droog kon worden weggestouwd, werd meegenomen, desnoods bovenop op de auto”.
Directeur S.E. Kroezen van Kroezen Verzekeringen voor de vestiging te Beesd: alles naar de bovenverdieping verhuisd.
Finaal overleg over verzekering van schade tegen natuurrampen
Het Verbond van Verzekeraars praat vanmiddag, vrijdag 10 februari, met de overheid over de vorming van een risicofonds voor schade door natuurrampen, waaronder overstroming. Inzet van de onderhandelingen is de keuze voor een vrijwillige verzekering naar het pool-model, dan wel een verplichte verzekering volgens het Franse model.
De verzekeraars opteren voor de laatste mogelijkheid: zij willen een premie-opslag van naar schatting 10% op de premie voor alle inboedel- en opstalpolissen van particulieren en bedrijven. Alleen op die manier kan volgens verzekeraars voldoende geld – gedacht wordt aan zeker f 250 mln – worden binnengehaald.
De overheid geeft de voorkeur aan een vrijwillige verzekering volgens het pool-model. Verzekeraars vrezen evenwel dat dan onvoldoende geld bijeen kan worden gebracht. Zelf willen zij niet meer dan f 50 mln ophoesten en “elke gulden méér zal knap lastig worden”, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. De overheid wilde tot op heden niet meer dan f 80 mln bijdragen, maar dit standpunt kan door de recentelijke ontwikkelingen in Limburg en Gelderland zijn achterhaald.

Reageer op dit artikel