nieuws

Tiel Utrecht: verbetering resultaten in schadebedrijf

Archief

Door kostenbesparende maatregelen en een relatief lagere schadelast in het schadebedrijf heeft Tiel Utrecht Verzekeringen vorig jaar een bruto winst behaald van f 23,1, 27% meer dan in 1993.

De omzet van Tiel Utrecht steeg naar f 511,8 (478,0) mln, waarvan f 205,9 (186,0) mln aan premies uit leven- en spaarverzekeringen, en f 159,7 (148,3) mln aan premies uit schadeverzekeringen.
Het technisch resultaat van het levenbedrijf is gedaald naar f 15,8 (17,8) mln, ondanks de hoge produktie in het ‘Actief-Sparen’. Dat komt mede door onze voorzichtige wijze van resultaatbepaling, aldus Tiel Utrecht. “Deze groei zal in latere jaren tot een behoorlijke resultaatverhoging leiden.”
De bruto winst bedroeg f 15,5 (17,4) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Tiel Utrecht boekte een forse verbetering in technisch resultaat: van f -2,7 mln in 1993 naar f 4,3 mln vorig jaar.
De premies en resultaten per branche zijn: -brand, premie f 76,9 (71,8) mln en resultaat f 1,9 (-0,1) mln -auto, premies f 45,3 (40,7) mln en resultaat f -3,7 (-4,1) mln -inkomen, premie f 22,7 (21,8) mln en resultaat f 5,3 (3,7) mln -overige varia, premie f 14,8 (14,0) mln en resultaat f 0,8 (-2,2) mln
De bruto winst verbeterde tot f 7,6 (0,8) mln.

Reageer op dit artikel