nieuws

Tiel Utrecht past provisiestructuur aan

Archief

Gelijktijdig met de introductie van het nieuwe universal-life FlexxVermogensPlan, opvolger van de productlijn Aktief Sparen, heeft Tiel Utrecht de provisiestructuur aangepast

Tiel Utrecht voldoet daarmee aan de oproep van het Verbond van Verzekeraars om de afkoopwaarde van levensverzekeringen te verbeteren. De verdientermijn voor de provisie is bij het FlexxVermogensPlan tien jaar in plaats van vijf. De afsluitprovisie bedraagt bij 10-jaarscontracten 2,75% premie maal duur (was 3,5%) en bij contracten van 25 jaar of langer 4,25% (was 5%). De doorlopende provisie wordt verhoogd van 2% naar 4%. Bij koopsommen blijft de afsluitprovisie 7%.
Met het nieuwe FlexxVermogensPlan hoopt Tiel Utrecht met name op de hypotheekmarkt een betere positie te verkrijgen. De productlijn Aktief Sparen zal verdwijnen. “Dit universal-lifeproduct is veel moderner dan Aktief Sparen, dat inflexibel was. En ja, de omzetcijfers spaarkas van de laatste tijd bevestigen dat we de goede keuze maken”, aldus directielid Inge van Hoek.
Om de combinatie FlexxVermogensPlan en hypotheek verder te onderstrepen houdt Tiel Utrecht de komende vier weken een hypothekenactie. Tussen 15 mei en 15 juni wordt 0,3% tot 0,5% korting gegeven op de hypotheekrente.
Beleggersprofiel
Premies voor het FlexxVermogensPlan – minimaal f 60 per maand – kunnen in totaal in negen fondsen worden belegd. Onder de vijf nieuwe fondsen zit een IT-fonds. De beheerskosten variëren van 0,024% per maand tot 0,084% (aandelenfondsen). Tiel Utrecht heeft ter ondersteuning van intermediair en consument een aantal beleggersprofielen opgesteld. De gekozen mix kan één keer per jaar gratis worden aangepast.
De overlijdensrisicodekking is of een vast kapitaal in combinatie met 110% van de fondswaarde zodra dit meer is, óf alleen 110% fondswaarde. Er wordt gewerkt aan een 90%-dekking. Bij een verzekering op twee levens zijn voortaan verschillende risicokapitalen mogelijk. Later dit jaar hoopt Tiel Utrecht ook een PSW-variant aan het FlexxVermogensPlan te koppelen.
Het universal-lifeproduct wordt geadministreerd in een door Tiel Utrecht zelf gebouwd systeem: een aangepaste versie van Life 400. De maatschappij verwacht geen administratieve achterstanden. “Daar zijn we op voorbereid en we hebben geleerd van de ervaringen met Aktief Sparen. En binnen de bestaande flexibiliteit is het FlexxVermogensPlan niet zo bewerkelijk”, stelt Van Hoek geruststellend.
Internet
ING-dochter Tiel Utrecht heeft vorige week haar Internet-site (www.tielutrecht.nl) geopend. De site zal voorlopig alleen informatie bevatten, onder meer over het nieuwe universal-lifeproduct. Later dit jaar komt er een extranet voor het intermediair, met onder meer als faciliteit elektronische aanvraagformulieren.

Reageer op dit artikel