nieuws

Tiel Utrecht komt met nieuwe productlijn Aktief Beleggen

Archief

Sparen is uit en beleggen is in. Daarom komt Tiel Utrecht met de nieuwe productlijn Aktief Beleggen. Mede door de introductie van twee nieuwe beleggingsfondsen hoopt Tiel Utrecht dat de nieuwe productlijn nog dit jaar leidt tot een verhoging van de nieuwe productie van tien tot vijftien procent.

“Ons huidige spaarkasproduct is nu bijna negen jaar oud.”, stelt directievoorzitter Aad Horstman. “Na enkele moeizame aanloopjaren hebben we met de lijn Aktief Sparen veel succes geboekt. Sparen is evenwel uit. De nieuwe trend is beleggen en daar moeten wij op inspelen.”
Met dat inspelen doelt Horstman vooralsnog op een andere klantbenadering. Inhoudelijk verschilt Aktief Beleggen nog niet van Aktief Sparen. Zo is bij het eerste nieuwe product, het Aktief Beleggingsplan, alleen de marketingsaus verschillend van die van het Spaar-Aktief Plan. Met Aktief Beleggen mikt Tiel Utrecht op klanten die dynamischer zijn, risico’s durven te nemen en minder doelgericht sparen.
De nieuwe productlijn moet straks echt vorm gaan krijgen door bijvoorbeeld de mogelijkheid te creëren tot het rechtstreeks beleggen in TU-fondsen. Horstman: “Het intermediair verandert meer en meer van verzekeringsadviseur naar financieel adviseur. Mensen willen rechtstreeks kunnen beleggen via hun tussenpersoon.”
Maar nog eerder dan de beleggersrekening is de introductie van een aandelenleaseproduct in de Aktief Beleggen-lijn te verwachten.
Concurrentie
De producten van Aktief Sparen hebben inmiddels wel een verbetering ondergaan. Tiel Utrecht heeft aan de kostenstructuur gesleuteld, waardoor de tarieven gemiddeld met 4% zijn gedaald. “Die 4% komt geheel ten goede aan het eindkapitaal van de klant”, meldt Horstman, die erkent door de concurrentie tot een tariefsverlaging te zijn gedwongen.
“Maar ik wil hier nog wel benadrukken dat die concurrentie zich met name ook in de beloningssfeer afspeelt. Ik vind die provisieconcurrentie zorgelijk.”
Naast de tariefsverbetering is het Elektronisch Tarieven Boek van de maatschappij vernieuwd. Alle particuliere schadeverzekeringen uit het Privé Pakket zijn er in opgenomen, een module Relatiebeheer is toegevoegd, berekeningen kunnen worden opgeslagen, en offertes en aanvragen kunnen worden afgedrukt. Verder kennen de acht installatiediskettes een eenvoudiger variant in de vorm van een cd-rom.
Vernieuwd zijn tevens de namen van de drie bestaande beleggingsfondsen van Tiel Utrecht. Het Vredenburg-fonds gaat voortaan door het leven als het minder originele Internationale Aandelenfonds, het Guldensfonds is omgedoopt in Obligatiefonds, en de 3+ Formule heet nu Gespreide Beleggingenfonds.
Clickfonds
Belangrijker zijn de twee nieuwe TU-fondsen. Het eerste is het Nederlandse Aandelenfonds. De fondsverdeling hiervan is echter identiek aan het NN Nederland Fonds van de grote ING-broer.
Volledig nieuw is het Continu Clickfonds. De gelden uit dit laatste fonds worden voor 90% belegd in kortlopende, vastrentende waarde. Met de overige 10% worden (call)opties op de AEX-index gekocht. Van die beleggingsstrategie, uitgestippeld door ING Asset Management, wordt niet afgeweken.
Resultaat van deze constructie is dat 90% van het spaartegoed altijd is gegarandeerd. Van eventuele stijgingen van de AEX-index wordt via de opties meegeprofiteerd. Die koersstijgingen worden maandelijks tegen de dan actuele koerswaarde vastgeclickt. Het niveau van de 90%-garantie stijgt gelijktijdig mee. In- en uitstappen is dagelijks mogelijk tegen de intrinsieke waarde.
Tiel Utrecht is trots op zijn clickfonds. “Hiermee zijn we de eerste die deze vorm van beleggen mogelijk maakt”, meldt Inge van Hoek, die begin maart de TU-directie is komen versterken.
Cijfers
Tiel Utrecht was over 1997 goed voor een omzet van f 701 (642) mln. Het brutopremie-inkomen beliep f 537 (483) mln. Daarmee is het premie-inkomen in de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 10,5% gestegen. Het schadebedrijf (inclusief Algemene Zeeuwse was goed voor een premie-inkomen van f 191 (186) mln. De werkmaatschappijen Leven en Verzekerd Sparen brachten samen f 346 (297) mln aan premies binnen.
De nieuwe productie van geheel Tiel Utrecht kwam in 1997 uit op f 67 (79) mln. Daarvan is nu 85% afkomstig van het vrije intermediair. Tiel Utrecht heeft 3.000 tussenpersonen in de boeken staan, waarvan met 1.200 actief wordt samengewerkt. Het loondienstkorps (ongeveer 110 adviseurs) is goed voor 15% van de nieuwe productie.
Vorig jaar was Tiel Utrecht – gemeten naar ING-grondslagen – goed voor een brutowinst van f 48 (40) mln. Van die winst voor belastingen is f 36 (28) mln afkomstig van Leven/Verzekerd Sparen en f 12 (12) mln van het schadebedrijf.
Het eigen vermogen steeg naar f 450 (334) mln. Het aantal medewerkers is met 587 (eind 1997) de laatste vijf jaren vrijwel stabiel gebleven.
Het nieuwe directielid van Tiel Utrecht, Inge van Hoek: “Dit clickfonds is uniek in Nederland.”
Met dit beeld adverteert Tiel Utrecht vanaf zaterdag 30 mei voor de nieuwe productlijn Aktief Beleggen.
België
Het spaarkassucces hoopt Tiel Utrecht ook te realiseren bij onze zuiderburen. In België wordt daartoe onder de naam ‘Maatschappij voor Aktief Sparen’ gewerkt. “Tiel en Utrecht zeggen de gemiddelde Belg niet veel, vandaar”, aldus directeur Aad Horstman. “In feite werken we in België hetzelfde als in Zeeland: daar gebruiken we het label Algemene Zeeuwse.” De Maatschappij voor Aktief Sparen verkocht in minder dan een jaar tijd ruim duizend spaarkaspolissen.

Reageer op dit artikel