nieuws

Tiel Utrecht: groei in leven resultaatverbetering in schade

Archief

Bij Tiel Utrecht is vorig jaar de omzet met 13% gestegen tot f 578 (514) mln. De sector Leven/Aktief Sparen had met een stijging van het bruto premie-inkomen met 22% tot f 253 (206) mln het grootste aandeel in de groei. Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen nam toe tot f 172 (161) mln.

De winst voor belastingen nam per saldo licht toe tot f 24,2 (23,1) mln. Dit werd mede veroorzaakt door een extra reservering van f 2,4 mln met het oog op de voorzienbare toenemende levensduur van verzekerden.
Bij Leven/Aktief Sparen stond het resultaat onder ‘aanvaardbare druk’ van de gestegen produktie. De winst voor belastingen daalde van f 15,5 mln naar f 13,0 mln. Bij Schade steeg de winst voor belastingen van f 7,6 mln naar f 13,6 mln, welke stijging grotendeels te danken was aan het betere resultaat in de brandverzekering.
Marktontwikkelingen
In een jaarbericht stelt Tiel Utrecht onder het kopje ‘Marktontwikkelingen’, dat met name in de markt voor verzekerd sparen de belangstelling voor alternatieve marketingtechnieken toeneemt. Desgevraagd licht R. Holstvoogd, hoofd Externe Betrekkingen, toe dat hierbij vooral gedacht moet worden aan telemarketing. De maatschappij ondersteunt de met haar samenwerkende tussenpersonen o.m. met adviezen ten aanzien van de organisatorische voorbereiding en wijst hen de weg in de wereld van de gespecialiseerde bureaus.
Voorts zegt Tiel Utrecht, dat “de uitbouw van het aantal kwaliteits-verkooppunten van Aktief Sparen grote prioriteit heeft teneinde de groei van ons marktaandeel te bestendigen”. Volgens Holstvoogd gaat het hierbij vooral om de vakbekwaamheid bij de verkopers van deze produkten, welke vaak in onvoldoende mate aanwezig is bij netwerk-achtige ondernemingen. Tiel Utrecht 1995 1994 (bedragen in f mln) omzet 577,9 513,7 totaal premie-inkomen 424,7 367,5 opbrengst beleggingen 153,3 146,2 winst vóór belastingen 24,2 23,1 premie-inkomen Leven/Sparen 252,5 206,1 technisch resultaat leven 13,2 15,8 premie-inkomen schade 172,2 161,4 w.v. brand 80,0 77,4 motorrijtuigen 52,8 45,9 inkomen 23,5 22,9 overige branches 15,9 15,2 tech. result. schade 8,7 4,3 w.v. brand 6,0 1,9 motorrijtuigen -3,1 -3,7 inkomen 5,3 5,3 overige branches 0,4 0,8 aantal medewerkers (per 31/12) 517 519

Reageer op dit artikel