nieuws

Terrorismedekking verschilt bij Britse autoverzekeraars

Archief

Britse verzekeraars liggen onder vuur, omdat ze geen uniform en consistent beleid voeren ten aanzien van de schaderegeling bij particuliere autoverzekeringen in geval van een terroristische aanslag

Ook het gebrek aan duidelijkheid over welke terrorismedekking wordt geboden, zorgt voor bezorgdheid. De Britse assurantiemakelaar Marrs Insurance Brokers heeft contact opgenomen met de grootste Britse verzekeraars om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen. De verzekeraars zijn gevraagd of ze tot uitkering zouden overgaan als een auto werd beschadigd door een terroristische bomaanslag en als een auto werd gestolen om er een terroristische aanslag mee te plegen. De resultaten laten een gebrek zien aan uniformiteit onder verzekeraars, die zich volgens Marrs niet voldoende bewust zijn van het probleem. Van de zeventien benaderde maatschappijen hebben slechts vijf binnen een maand gereageerd. Het Britse instituut voor verzekeringsmakelaars IIB attendeert makelaars op het verschil tussen de polissen en adviseert hen om te onderzoeken welke risicos verzekeraars wel dekken in het geval van een terroristische daad.

Reageer op dit artikel