nieuws

Terminus biedt nu ook rechts- bijstandverzekering bij autopolis

Archief

Terminus biedt bij haar autoverzekering nu ook een rechtsbijstanddekking. De maatschappij heeft zich daartoe aangesloten bij de Groep Rechtsbijstandverzekering/SRK.

Terminus heeft de nieuwe dekking bekendgemaakt in de allereerste editie van ‘Plúsminus’, een min of meer per kwartaal te verschijnen nieuwsbulletin voor het met haar samenwerkende intermediair en andere relaties.
“Terminus is 28 jaar geleden opgericht om afwijkende risico’s in het gemotoriseerde verkeer aan de verplichte wa-verzekering te helpen. Die functie heeft Terminus nog steeds. Maar de klant wil meer. Waarom zou hij geen rechtsbijstandverzekering kunnen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om het verhalen van schade?”, aldus de maatschappij. De geboden rechtsbijstanddekking omvat het verhalen van schade na een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Hierbij gaat het niet alleen om het verhalen van materiële schade, maar ook letsel- of overlijdensschade en bedrijfsschade. Voorts vallen onder de dekking aspecten als: zekerheidsstelling, revindicatie en juridische problemen van de verzekerde inzake aankoop, verkoop, reparatie e.d. van het verzekerde motorrijtuig.
Geen strafrechtsbijstand
Bij de gedekte evenementen ontbreekt de strafrechtsbijstand. “Gezien de bijzondere samenstelling van onze portefeuille valt deze vorm van rechtsbijstand slechts onder de dekking van de polis indien het SRK dat in het belang van de verhaalsbijstand noodzakelijk acht. Wij noemen dit passieve strafrechtsbijstand”.
Combinatiepolis
De rechtsbijstandverzekering kan slechts in combinatie met minimaal de wa-dekking worden gesloten. Er wordt dan één polis opgemaakt voor de gewenste dekkingen, met als pluspunten: zelfde vervaldatum en geen extra poliskosten.
Terminus kent geen standaardtarieven, omdat ze gezien haar doelgroepen (‘lastig te verzekeren risico’s’) is aangewezen op maatwerk. “Publikatie van een tarief is derhalve niet mogelijk. In de praktijk zal de gemiddelde premie niet al te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is. Een rechtsbijstanddekking voor een personenauto zal rond 95 gulden uitkomen.”

Reageer op dit artikel