nieuws

Termijnoverschrijding koopsombetaling voor risico klant

Archief

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een lijfrentekoopsom die door de verzekeraar is ontvangen na de daarvoor gestelde termijn niet meer in aftrek gebracht kan worden, ondanks onjuiste informatieverstrekking van de tussenpersoon

De betreffende verzekerde had vóór 1 juli 1999 een koopsom gestort aan de tussenpersoon en deze in aftrek gebracht op zijn inkomen over 1998. De maatschappij ontving de premie echter pas ná 1 juli, te laat om nog voor aftrek in het voorafgaande jaar in aanmerking te komen. De omstandigheid dat de tussenpersoon aan verzekerde had laten weten dat betaling aan hem afdoende zou zijn, is voor risico van de verzekerde, zo vindt de Hoge Raad. “Niet kan worden gezegd dat die omstandigheid belanghebbende niet kan worden aangerekend.”

Reageer op dit artikel