nieuws

Term registerexpert mag niet bekend worden verondersteld

Archief

Een verzekeraar kan bij het afwijzen van een vergoeding voor het inschakelen van een contra-expert niet volstaan met de mededeling dat een registerexpert moet worden ingeschakeld, is het oordeel van de Zwolse rechtbank. “Een definitie van deze term in de polisvoorwaarden is geboden.”

De kantonrechter in Zwolle boog zich over een vordering van contra-expert Krantz & Polak Resolve tegen ABN Amro Schadeverzekering en heeft deze toegewezen. De verzekeraar heeft bij het afwijzen van de kosten van de contra-expert naar de mening van de kantonrechter ten onrechte het argument gebruikt dat de schadevaststelling niet door een registerexpert heeft plaatsgevonden. “De voorwaarden geven geen definitie van de term registerexpert. Deze term is niet zodanig bekend en ingeburgerd dat een definitie niet was geboden. Bovendien wordt elders in de voorwaarden gesproken over een expert, zonder nadere aanduiding of beperking.”
In de betreffende kwestie had een caféhouder voor de vaststelling van een brandschade Krantz & Polak ingeschakeld als contra-expert. De kantonrechter stelt dat de verzekerde niet als professioneel verzekerde kan worden beschouwd, maar als een doorsnee consument “van wie niet in redelijkheid mag worden gevergd dat hij zich na lezing van de voorwaarden realiseert (…) dat de kosten van ‘zijn’ expert alleen voor rekening van ABN Amro komen indien hij een registerexpert aanwijst.” Van de verzekerde mag niet worden verwacht dat hij er vervolgens van op de hoogte is dat daarmee een expert wordt bedoeld die is ingeschreven in het Nivre-register. “Per slot van rekening zegt het begrip registerexpert taalkundig beschouwd alleen dat het een expert betreft die in een register staat ingeschreven”, aldus de kantonrechter, die tevens constateert dat ABN Amro zelf Krantz & Polak als schade-expert heeft aanvaard.
NMA
Krantz & Polak heeft ook een klacht ingediend bij mededingingsautoriteit NMA. “Op z’n minst genomen is een polisbepaling dat alleen de kosten van een registerexpert worden vergoed, concurrentiebeperkend en daarmee in strijd met de mededingingswetten.” Het bureau vindt dat de onafhankelijkheid van registerexperts ten opzichte van leden van het Verbond van Verzekeraars door de onderlinge verbindingen niet gegarandeerd is.

Reageer op dit artikel