nieuws

Telewerken in trek bij Interpolis

Archief

Telewerken krijgt bij Interpolis een vaste plaats in de organisatie. Binnen twee jaar gaan zo’n zeshonderd medewerkers maximaal drie dagen per week thuis werken. Dit besluit volgt op de goede resultaten van een proef, waaraan zeventig medewerkers (inclusief leidinggevenden) van vijf bedrijfsonderdelen hebben meegewerkt.

Telewerken is een vervolg op het flexibele kantoorconcept dat Interpolis vier jaar geleden heeft ingevoerd. Dit concept houdt in dat de medewerkers – afhankelijk van het soort werk dat ze doen- een werkplek kiezen. Dat kan steeds een andere werkplek zijn. Het telewerken dat Interpolis nu invoert, gaat nog een stap verder.
Interpolis zegt met telewerken beter te kunnen inspelen op de vraag naar verruimde openingstijden. “Telewerkers blijken bereid te zijn op andere uren te werken dan de traditionele kantooruren. Telewerken draagt ook bij aan het beperken van de arbeidsongeschiktheid. Thuis werken geeft immers de mogelijkheid zelf de werk- en rusttijden in te delen”, aldus de verzekeraar. Proef
Aan de proef hebben zeventig medewerkers, inclusief leidinggevenden, van vijf bedrijfsonderdelen meegewerkt. Ongeveer 95% van de deelnemers vindt dat de positieve verwachtingen, die zij van te voren hadden, zijn uitgekomen. Ze zeggen thuis rustiger te kunnen werken, zich beter te kunnen concentreren en zijn blij dat ze minder reistijd hebben. Een ander voordeel dat genoemd wordt, is het zelf kunnen indelen van de tijd. Hierdoor valt het werk beter te combineren met bijvoorbeeld zorgtaken.
Naast de ervaringen van de proefpersonen en hun managers zijn ook de meningen van niet-telewerkende collega’s gepeild. Uit dit onderzoek blijkt dat telewerken de omgang met elkaar niet negatief beïnvloedt. De contacten veranderen wel. Er wordt meer gemaild. Ook wordt aangegeven dat de telewerkende collega minimaal twee dagen per week op kantoor moet zijn om het sociale contact te onderhouden en te kunnen vergaderen. Er zijn plannen in ontwikkeling voor het vormen van nieuws- en discussiegroepen op het intranet. Ook wordt gedacht aan de toepassing van moderne technieken zoals video-conferencing en beeldtelefoon. Interpolis richt thuis een werkplek in die voldoet aan dezelfde arbo-eisen als op kantoor. Volgens de verzekeraar kan telewerken bij drieënhalve dag per week kostenneutraal worden ingevoerd. Gemiddeld werken de telewerkers twee dagen per week thuis. De kosten per medewerker bedragen volgens Interpolis dan f 5.000 per jaar.

Reageer op dit artikel