nieuws

Telewerken

Archief

Interpolis heeft een belangrijke trend gezet op het gebied van de flexibilisering van arbeid

Het besluit om in het jaar 2000 bijna de helft van de medewerkers in of vanuit de eigen woning te laten (tele)werken, overtreft de veelbeschreven invoering van wisselwerkplekken in het nieuwe hoofdkantoor in Tilburg. Het voorbeeld van deze verzekeraar lijkt de komende jaren veel navolging te gaan krijgen. Uit onderzoek is immers naar voren gekomen dat ruim een kwart van de actieve beroepsbevolking in aanmerking kan komen voor telewerken. Binnen de wereld van de financiële dienstverlening zou dit percentage nog hoger zijn. Goed beschouwd is telewerken binnen de verzekeringswereld geen nieuw fenomeen. Verzekeraars hebben al ruime ervaring opgedaan met het thuiswerken door medewerkers. Tal van maatschappijen werken immers met loondienstagenten en (districts)inspecteurs. Natuurlijk gaat de stap van Interpolis veel verder, omdat nu ook binnendienstmedewerkers in staat worden gesteld om thuis te werken. De voordelen zijn evident: minder reistijd en dus minder files, lagere reiskosten, en – indien goed geregeld -een hogere arbeidsproductiviteit, zodat de kosten voor het inrichten van de werkplek thuis weer snel zijn terugverdiend. Het stimuleren van telewerken zal in het straatje passen van verzekeraars die in toenemende mate hun menselijk kapitaal op de door hen gewenste tijdstippen willen inzetten om daarmee geld te besparen. Vaste kosten worden zo variabele kosten. Ook de huisvestingskosten gaan omlaag, omdat er minder personeel hoeft te worden ondergebracht in het eigen kantoorpand. Het vrijkomende geld zou kunnen worden besteed aan een upgrading van de organisatie, onder meer via opleidingen en cursussen. Telewerken staat of valt met de arbeidsethiek van medewerkers. Daar waar de zelfstandigheid en vrijheid groter worden, zal de druk op verantwoordelijkheid van de medewerker toenemen. De werkgever kan dit deels ondervangen door stringente afspraken te maken over taak, tijdsbesteding en kwaliteit. Waar, hoe en wanneer de medewerker zijn werk doet, is voor de werkgever minder relevant. De manager wordt meer een coach op afstand. Een niet te onderschatten nadeel zijn de afnemende contacten tussen medewerkers en managers, zodat er minder gelegenheid zal zijn tot afstemming van werkzaamheden en kennisoverdracht. De betrokkenheid bij de eigen organisatie kan zo verminderen. Of dit probleem kan worden ondervangen door twee dagen per week op kantoor te vergaderen of werkbesprekingen bij te wonen, zoals bij Interpolis gaat gebeuren, is zeer de vraag. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel