nieuws

Teleurstelling voert boventoon op vierde Sivi-congres

Archief

Sivi-voorzitter Niels Mourtis (NVA) is “zwaar teleurgesteld” over de traagheid waarmee ketenintegratie opgepakt wordt in de verzekeringsbranche. Zijn teleurstelling betreft vooral de invoering van de Generieke Interface Manager (GIM). Hij riep op het vierde Sivi-congres alle tussenpersonen dan op om direct hun systeemhuis te bellen en de GIM-koppeling te regelen.

Volgens Mourits is het ‘Uur U’ aangebroken. “Het intermediair kan niet langer wachten zijn organisatie aan te passen aan de moderne eisen. Dubbele invoer is uit den boze, u kunt het kostenmatig echt niet veel langer redden”, hield hij zijn gehoor van ongeveer zevenhonderd tussenpersonen voor. “Dus GIM moet, of vergelijkbare technologie als de GIM. U kunt nog steeds bemiddelen in simple risk, maar dat moet echt met minimale kosten. Uitgelezen geautomatiseerde processen horen daarbij. Ik wil daar geen misverstand over laten bestaan”, aldus Mourits.
Over de rol van het standaardisatie-instituut Sivi liet Mourits geen twijfel bestaan. Sivi schept de voorwaarden. Sivi bepaalt niet, dat doet de markt.” Vorig jaar zag Mourits nog een regierol weggelegd voor Sivi, “maar dat is nog niet haalbaar”.
Wel gaf Mourits aan dat het ‘kriebelt’ bij het Sivi. “Onze handen jeuken regelmatig om de markt gewoon zelf de standaarden te gaan brengen en te implementeren. Maar dat zou te ver gaan.”
Spagaat
Sivi-directeur Hein Aanstoot sprak zich onlangs in AssurantieMagazine (AM 19, pag. 21) uit voor één polisadministratie en die zou bij de verzekeraar moeten liggen. Mourits kon als Sivi-voorzitter nog wel begrip opbrengen voor het standpunt van Aanstoot. “Het is nog te begrijpen dat die polisadministratie in zijn gedachten bij de verzekeraars moet neerslaan. Hoe kort geleden heeft hij immers niet een zeer automatiseringsminded- en performende verzekeraar verlaten.”
Als directeur van NVA kon Mourits er aanzienlijk minder mee uit de voeten. “Dat van intermediairzijde daar wat genuanceerder over wordt gedacht, zal u niet verbazen. Altijd komen wij weer terecht in de valkuil van de zeggenschap. Als Sivi-voorzitter steun ik de gedachte van één efficiënte polisadministratie; daarover geen twijfel. Vanuit mijn achtergrond als directeur NVA is het voor mij echter bepaald geen uitgemaakte zaak dat deze het best bij verzekeraars kan worden ondergebracht. En zou een initiatief tot een polisregister, waarin de consument alles over zijn financiële producten kan vinden, niet moeten uitgaan van hen die zo dicht bij hun klant staan: de adviseurs/bemiddelaars?”
Kip-ei-verhaal
Het aloude kip-ei-verhaal als het gaat om ketenintegratie kwam op het podium wederom aan bod. Tussenpersonen verwijten de verzekeraars dat ze te fragmentarisch voor GIM geschikte handelingen en producten aanbieden. De verzekeraars op hun beurt verwijten het intermediair dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de GIM-mogelijkheden die ze bieden aan het intermediair. Met als gevolg dat er een soort stilstand optreedt. Aegon-directeur Peter Varenkamp vindt dat verzekeraars niet nog meer moeten doen, dan wat ze nu al doen. “Er wordt door verzekeraars heel veel geïnvesteerd”, aldus Varenkamp.
Het ontbreken van kritische massa wordt als een probleem ervaren. “Ga massaal Gimmen zodat er druk op de markt komt”, luidde de oplossing. Een oplossing zoals in de Verenigde Staten had meer voor de hand gelegen. Daar zijn de verzekeraars tegelijkertijd dezelfde stappen gaan zetten. Dat had het ratjetoe aan GIM-mogelijkheden bij verzekeraars kunnen voorkomen.
zelf de standaarden te gaan brengen en deze te implementeren. Maar dat zou te ver gaan.”

Reageer op dit artikel