nieuws

‘Telefonische toezegging bindend’

Archief

Een verzekeraar kan in financieel opzicht geen afstand nemen van een telefonische toezegging van de ‘Klantenservice’. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Beroepscommissie WTZ (Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen).

Een verzekerde met een standaardpakketpolis had geïnformeerd of hij voor een behandeling naar het Oogheelkundig Medisch Centrum mocht gaan om daar te worden behandeld door dr. B. Hora Adema.
De medewerkster antwoordde, dat zij dan even de polis moest raadplegen. Nadat zij dit had gedaan, zou zij tegen de verzekerde gezegd hebben: “Gaat u daar maar heen, gaat u maar naar dr. Hora Adema; het is geen probleem”. De verzekeraar stelde tegenover de Beroepscommissie, dat het voor hem niet mogelijk is het gesprek te reconstrueren. Mogelijk is niet of onvoldoende duidelijk geweest dat het een behandeling in een privé-kliniek betrof, verweerde hij zich. De verzekeraar had uiteindelijk het honorarium van de specialist (f 1.008,25) vergoed, maar niet de bijkomende kosten (f 714,90).
Een (werk)kamergenoot van de eiser verklaarde tijdens een zitting van de Beroepscommissie: “Hij heeft in mijn aanwezigheid opgebeld. Via de luidspreker heb ik het gesprek van beide kanten kunnen volgen”, aldus deze getuige. De Beroepscommissie oordeelde, dat in dit geval tot volledige vergoeding moest worden overgegaan. (Beroepscommissie WTZ nr.9811)

Reageer op dit artikel