nieuws

Tekstenservice over pensioen en zorg

Archief

Het marketingadviesbureau Venmans DM Consult in Tilburg gaat het intermediair teksten op diskette leveren over ‘actuele items en hot issues’ rond toekomst en zorg.

Bedoeling is dat de tussenpersoon deze teksten (‘ToekomstBerichten’) voor eigen brieven aan klanten en prospects gebruikt. Hij kan op deze tekstleverantie een abonnement krijgen.
Venmans levert elke maand een bondige informatieve brieftekst over actuele belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van individuele pensioenen en verzorgingsvoorzieningen.
Het informatieve karakter staat steeds voorop.
ToekomstBericht is gericht op professionele tussenpersonen die zich bij hun particuliere klanten in beeld willen brengen. De tussenpersoon kan deze tekst op zijn eigen briefpapier afdrukken en deze als persoonlijke brief naar geselecteerde klanten sturen. Op die manier kan de doelgroep tegen lage kosten en op persoonlijke wijze worden geïnformeerd, aldus het bureau.
De onderwerpen worden gekozen en de teksten worden gemaakt door Venmans zelf. Vakinhoudelijk acht hij zich niet deskundig, maar de kwaliteit van de inhoud wordt volgens hem gewaarborgd door de vaktechnische eindredactie door Akkermans & Partners in Tilburg. Dat bureau maakt werk van onder meer pensioenopleidingen, pensioensoftware en pensioenadvisering.
Venmans is hoofd marketing geweest bij Akkermans en is eind 1993 voor zichzelf begonnen. Zijn bureau is gevestigd in het pand van Akkermans.
Bij een jaarabonnement (12 edities) kost één tekst f 80. Bij afname van zes teksten per jaar is de prijs per artikel f 112. Alles exclusief BTW.
Nadere informatie en een proefexemplaar tegen f 39 excl. BTW is verkrijgbaar bij: Venmans DM Consult, Koningshoeven 63, 5018 AA Tilburg, tel. 013-44.33.20.

Reageer op dit artikel