nieuws

Tegenvallend derde kwartaal Fortis

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de brutopremieomzet met 15% zien toenemen tot € 4

170 (3.628) mln. Die stijging is echter vooral te danken aan het eerste halfjaar, want het derde kwartaal van 2007 laat een minder rooskleurig beeld zien: de premieomzet is licht gedaald tot € 997 (1.029) mln als gevolg van 11% lagere inkomsten uit levensverzekeringen: die bedroegen in het derde kwartaal € 564 (632) mln. De inkomsten uit schadeverzekeringen plusten 9% tot € 433 (397) mln. Het technisch resultaat is bij Leven ingezakt tot € 8 (49) mln en bij het schadebedrijf tot € 50 (91) mln.

Reageer op dit artikel