nieuws

Tegenvallend bedrijfsresultaat ABZ

Archief

Het bedrijfsresultaat van ABZ is vorig jaar uitgekomen op f 123.000, waar het in 1997 nog f 1,2 mln bedroeg. Debet aan dit tegenvallende resultaat zijn de aanzienlijke kosten die gemaakt moesten worden bij het oplossen van het millenniumprobleem en het floppen van Denaro III, het softwarepakket voor de expertisebranche.

De omzet van ABZ is met 10,3% toegenomen. Er waren in het afgelopen jaar 135 mensen (1997:123) werkzaam bij ABZ. Het eigen vermogen van het bedrijf steeg met eenderde en kwam uit op f 8.234 (6.470) mln.
ICT centrum
“ABZ wil hét ICT centrum voor de verzekeringsbedrijfstak worden.” Dit zei ABZ-directeur Gerrit Schipper in een toelichting op de jaarcijfers. ABZ wil niet meer alleen de transporteur zijn van data(gegevens), maar wil kennis leveren. Om die strategische keuze te realiseren is er in het afgelopen jaar fors gereorganiseerd door Schipper. Alle afzonderlijke bedrijfsonderdelen (onder meer ADN, Atriserv en Audalet) zijn gefuseerd en onder gebracht in ABZ Nederland. “Hoewel de bedrijfsonderdelen eigen specialisaties kenden en zich richtten op marktsegmenten die in elkaars verlengde lagen, was er een grote overlap in operationele activiteiten. Een verdergaande integratie bood bovendien mogelijkheden tot een efficiënter beheer van investeringen en middelen.”
“Het primaire doel van het bedrijf wordt het efficiënter en effectiever laten verlopen van zakelijke processen, maar wel op commerciële basis”, aldus Schipper.
Millennium
Het millenniumprobleem, waarvoor in 1997 nog f 1,3 mln gereserveerd was, bleek qua kosten aanzienlijk hoger uit te vallen. De kosten daarvoor bedroegen in 1998 f 7 mln, in 1999 zal waarschijnlijk nog eens f 3 mln uitgegeven worden. Dit was een forse tegenvaller.
Volgens Schipper heeft het aanpakken van het millenniumprobleem ook positieve kanten. “De investeringen die nodig waren voor het millenniumprobleem zijn mede benut voor de verbetering van onze infrastructuur, zodat die geschikt werd voor e-business. De kosten-efficiency die dit met zich meebracht, zal nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan onze resultaten”, aldus Schipper. Op 1 maart werd ABZ al intern millenniumbestendig, op 1 september aanstaande moet ABZ volledig millenniumproof zijn tot aan de klant. Om dit te bereiken moet onder meer bij zesduizend klanten software vervangen worden.
Denaro III
Een andere tegenvaller, die f 2,5 mln kostte, was het softwarepakket voor de expertisebranche, Denaro III, van softwarehuis OSA, dat in 1996 aangekocht werd. Beloftes gedaan aan klanten konden niet worden waargemaakt en besloten werd het product uit de markt te nemen. ABZ is vervolgens een samenwerking aangegaan met automatiseerder Roccade Finance voor de ontwikkeling van Denaro IV, om de continuïteit voor de huidige Denaro-gebruikers te waarborgen.
Speerpunten
ABZ wil het A-Net (het netwerk waar ADN op draait) uitbouwen tot een “excellent elektronisch distributiekanaal met behulp van de nieuwste Internettechnologie”. Verder streeft het bedrijf naar het beschikbaar maken van meer en nieuwe informatiediensten en het beschikbaar stellen van centrale- of networked applicaties. Onder de naam Vienna (Virtual Insurance Enabling Network & Networked Applications) zullen deze activiteiten gebundeld worden.
Atriums
Naast het VerzekeringsAtrium heeft ABZ sinds kort ook een HypotheekAtrium en een FinancieringsAtrium geopend. Voorportaal voor de atriums is het ABZ Atrium. Doel is: meer diensten te leveren die zijn toegesneden op het werk van de tussenpersoon, zoals marketing, verkoop, acceptatie, portefeuillebeheer en afhandeling. In de toekomst zal er ook een ExpertiseAtrium gebouwd worden.
In het afgelopen jaar steeg het aantal abonnees op het VerzekeringsAtrium naar 3.763 (1997: 2.075). ABZ heeft gesprekken gevoerd met de branche-organisaties NVA, NBVA en NVGA om er voor te zorgen dat nog meer tussenpersonen zich aansluiten op de atriums. Deze gesprekken hebben nog niet tot concrete afspraken geleid.
Het totaal aantal gebruikers met een aansluiting op ADN steeg naar 3.679 (1997: 3.229).

Reageer op dit artikel