nieuws

Tegen Zeegevaar samen met moederbedrijf Sunderland

Archief

Transportverzekeraar Tegen Zeegevaar (Capelle aan den IJssel) heeft de portefeuille samengevoegd met die van aandeelhouder Sunderland Marine, gevestigd te Durham (Groot-Brittannië).

Tegen Zeegevaar zal zich als bijkantoor in Nederland alleen nog bezighouden met acceptatie en schadebehandeling, zo meldt de directie.
De stijging van de minimum solvabiliteitseisen tot _ 3,2 mln, vorig jaar, ligt ten grondslag aan dit besluit. In 2006 werd met het oog hierop al extra aandelenkapitaal toegevoegd aan het eigen vermogen. Bij een omzetting van dochteronderneming naar bijkantoor van Sunderland Marine wordt bovendien geprofiteerd van de zekerheid van de algemene reserve van Sunderland, die eind 2006 _ 75 mln bedroeg.
Tegen Zeegevaar heeft geen werknemers in dienst. Van Olst de Graaff & Co, het volmachtbedrijf waarvoor Tegen Zeegevaar als risicodrager fungeerde, verzorgt de management en administratieve functies voor de maatschappij.

Reageer op dit artikel