nieuws

Technisch resultaat ziektekosten verslechterd

Archief

Het technische resultaat van de ziektekostenverzekeraars daalde in 2003 van e 21 mln naar e -53 mln. Vooral door betere beleggingsresultaten steeg het nettoresultaat van e -55 mln naar e -4 mln. Inclusief eventueel aanvullende dekkingen betaalde de verzekerde gemiddeld een jaarpremie van e 977: 8,3% meer dan in 2002.

Vorig jaar hadden de particuliere private verzekeraars e 6,1 (5,7) mld aan baten. Het premie-inkomen steeg met 7% (16%) van e 4,7 mld naar e 5 mld. Hiervan had e 4,7 (3,7) mld betrekking op maatschappijpolissen – een groei van 6,8% – en e 995 (905) mln op standaard(pakket)polissen. Genoemde cijfers zijn inclusief aanvullende tandarts- en klassedekkingen voor particulier verzekerden, maar exclusief de aanvullende ziekenfondsverzekeringen. Deze (voorlopige) cijfers zijn afkomstig uit een enquête van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars en zullen (gedeeltelijk) worden gepubliceerd in Zorgmonitor, het jaarboek van Vektis dat in september uitkomt.
De lasten in het private bedrijf stegen met 8,7% van e 5,7 mld naar e 6,2 mld. Hiervan had e 5,5 ( 5,1) mld betrekking op schade (+9,5%), waarvan e 3,6 (3,4) mld in verband met maatschappijpolissen (+6,9%).
Het totale technisch resultaat kwam uit op e -53 (21) mln, en het totale niet-technisch resultaat op e -2 (-25) mln. Het nettoresultaat bedroeg e -55 (-4) mln. Vektis splitst genoemde resultaten niet uit naar maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen. “Dit omdat de resultaten op de standaard(pakket)polissen vanwege de pooling rond nul moeten uitkomen.” Genoemde resultaten over 2002 wijken sterk af van de voorlopige cijfers die AM vorig jaar publiceerde. Toen werd bijvoorbeeld over 2002 een technisch resultaat genoemd van e -65 en een nettoresultaat van e -67. De correcties hebben onder meer betrekking op eenmalige dotaties en afrekeningen met SUO, de pool voor standaardpakketpolissen.
Aanvullend en publiekrechtelijk
De aanvullende ziekenfondsverzekeringen brachten e 1,2 (1,1) mld op aan baten, wat een stijging inhoudt van 9,6%. De lasten bedroegen e 1,1 (1,0) mld. Het technisch resultaat steeg van e 51 mln naar e 80 (51) mln. Het niet-technisch resultaat kwam, uit op e 11 (-30) mln. Het nettoresultaat steeg van e 22 mln naar e 92 mln.
Bij de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars stegen de baten met 23% van e 1,16 mld naar e 1,43 mld. De lasten stegen met 17% van e 1,18 mld naar e 1,38 mld. Het technisch resultaat, tevens nettoresultaat, steeg van e -16 mln naar e 49.
Ziekenfondsen en totaal
Bij de ziekenfondsen steeg de omzet met 8,7% van e 15,4 mld naar e 16,8 mld. Hun technisch resultaat steeg van e -166 mln naar e -48 mln. Het nettoresultaat steeg van e -161 mln naar e 46 mln.
De totale zorgverzekeringsmarkt ontving, aldus Vektis, e 25,5 (23,4) mld aan baten. De lasten beliepen e 25,5 (23,5) mld. Het resultaat voor beleggingen kwam uit op e 29 (-110) mln. Het niet-technisch resultaat bedroeg e 103 (-51) mln. Het totale nettoresultaat kwam uit op e 132 (-161) mln.
Premies
De private particuliere verzekerden betaalden vorig jaar voor hun maatschappijpolis (eventueel met aanvullende dekking) een jaarpremie van gemiddeld e 977 (902). Dat is 8,3% meer dan 2002. De publiekrechtelijk verzekerden betaalden in het totaal e 1.610 (1.324). Hiervan had e 292 (203) betrekking op de nominale premie (+43,5%) en e 1.319 (1.121) op de procentuele premie (+17,6%). Op het eerste oog lijkt het dat de private verzekerden goedkoper uit zijn dan de publiekrechtelijke verzekerden. De private verzekerden betalen echter – in tegenstelling tot de ‘publiekrechtelijken’ – ook wettelijke bijdragen (in 2003 e 412 en in 2002 e 316) en hebben meestal een verzekering met een eigen risico.
Voor de aanvullende ziekenfondsverzekering betaalden de verzekerden in 2003 gemiddeld e 112 (94) per jaar, hetgeen 11,2% meer is dan in 2002.
De ziekenfondsverzekerden betaalden gemiddeld e 1.345 (1.075) aan premie. Hiervan had e 284 (143) betrekking de op nominale premie (+97,8%) en e 1.061 (955) op de procentuele premie (+11,1%).

Reageer op dit artikel