nieuws

Te negatief beeld van campagne Amersfoortse

Archief

Met verbazing hebben we kennisgenomen van het artikel ‘Amersfoortse komt van koude kermis thuis’ uit uw jongste uitgave van AM (nr. 7 van 3 april). Hierin wordt door Bert Both een recensie geschreven over onze nieuwste campagne inzake de Domino Pakketpolis, die op z’n zachts gezegd nogal een negatief beeld schetst van deze campagne.

Wij hebben niets tegen het schrijven van een recensie, mits dat op een weloverwogen en professionele wijze gebeurt. Uw vakblad vervult een platformfunctie voor de gehele verzekeringsbranche en het is dan goed om over alle relevante ontwikkelingen te berichten. Ook de uitingen van maatschappijen en de wijze waarop zij commerciële programma’s ter ondersteuning voor het intermediair ontwikkelt, horen daar zeker ook bij. Goed om in een recensie de voor’s en tegen’s tegenover elkaar te zetten.
Echter, na bestudering van het artikel komen wij tot de conclusie dat hier een nogal geforceerde poging gedaan is om theoretische modellen te toetsen aan de praktijk. Daarbij laat Both zich leiden tot de vooraf reeds getrokken (negatieve) conclusie, dat hij het concept niet leuk vindt. Hij schetst suggestieve beelden, hetgeen getuigt van een nogal subjectieve beleving: kennelijk geformuleerd vanwege zijn grote aversie tegen het fenomeen ‘kermis’. Jammer, want daarmee zet Both een toon die overwegend negatief is.
Bovendien is hem kennelijk de essentie van het concept ontgaan. Dat we daarbij wat overtrokken visuals gebruiken, stoort hem kennelijk.
Dat er de kop ‘De Amersfoortse komt van een koude kermis thuis’ boven het artikel is gezet, vinden wij teleurstellend, aangezien hiermee het negatieve beeld verscherpt wordt. Dit, terwijl deze actie heel positief is ontvangen door het intermediair. Midden maart is de introductiemailing verstuurd en ik kan u meedelen, dat we binnen een week ruim tweehonderd bestellingen hebben ontvangen van tussenpersonen die met het aangeboden materiaal actie gaan voeren.
Met opbouwende kritiek hebben wij geen moeite: waar we wel moeite mee hebben is een uiterst subjectieve en dus weinig professionele benadering.
Wij blijven overtuigd van het door ons neergezette concept en worden daarbij gesteund door de reacties van de met ons samenwerkende tussenpersonen.
René Otten directeur Marketing & Communicatie De Amersfoortse

Reageer op dit artikel